Paragraaf 6: Verbonden partijen

Eems Dollard Regio (EDR)

 Openbaar Lichaam ‘Eems Dollard Regio’

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling, Openbaar Lichaam.

Vestigingsplaats

Leer (Duitsland)

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang is gediend bij de doelstelling gericht op het realiseren en bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking, op zowel regionaal als plaatselijk niveau, in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid .

Deelnemende partijen

Duitse en Nederlandse gemeenten, alsmede andere regionale overheden, Kamers van Koophandel in de Eems Dollard Regio.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft, net als ieder lid, recht op 2 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur (de EDR-Raad). Een lid van het College zit in het algemeen bestuur, de 2e plek wordt op dit moment niet vervuld.

Financieel belang

Financieel belang: de gemeente Groningen betaalt jaarlijks een bijdrage op basis van haar inwonersaantal. In 2017 was dat 17.533 euro.

Vermogen

Er zijn nog geen cijfers over 2018 beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 48,9 duizend euro. Het vreemd op 1 januari 2017 was 275 duizend euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2017 bedraagt 25,8 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug