9. Samenwerkingsverbanden

Omschrijving
middelen
(bedragen x 1.000 euro)

Beschikbaar
in
2018

Ingezet
 in
2018

Beschikbaar voor 2019
 via resultaat
bestemming

Akkoord van Groningen

1.227

880

347

Maatschappelijke opvang

18.559

18.049

510

Vrouwenopvang

4.889

4.609

280

Aanpak jeugdwerkeloosheid

49

3

46

Eigen Kracht

0

0

0

Vorming Regionaal werkbedrijf

179

179

0

Sectorplannen SW organisaties

63

33

30

Innovatieve aanpak energiebesparing

197

181

16

Veiligheidshuis

889

886

3

Beschermd Wonen

66.892

67.007

-115

Pronkjewailfonds

25

25

0

Resultaten Ten Boer

3.250

3.120

130

Impuls klantprofielen

0

0

0

Impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

47

8

39

Economische zelfstandigheid

40

40

0

Voorbereiding 1000-banenplan

59

59

0

Werk in Zicht algemeen

1.470

1.351

119

Arbeidsparticipatie mensen met psychische beperking

75

32

43

Versterking lokale werkgelegenheid

2.140

921

1.219

Matchen op het werk

80

0

80

Creëren baankansen jongeren

1.161

0

1.161

ESF subsidie

1.636

1.636

0

ga terug