11. Overzicht meerjarige exploitatieprojecten

Omschrijving project
(bedragen x 1.000 euro)

Tijdsplanning
project

Totaal beschikbare budget

Realisatie
voorgaande jaren

Budget
 2018

Realisatie
2018

Vrijval
2018

Resultaat
bestemming 2018

Budget
resterende looptijd

E-HRM

2016-2019

1.230

785

445

432

13

0

0

Zaakgericht Werken

2015-2019

2.382

1.752

630

550

0

80

80

Outsourcing ICT

2016-2022

15.000

4.723

6.184

5.084

0

1.100

5.193

Achterstallig onderhoud Martiniplaza

2016-2019

12.000

9.158

1.900

1.900

0

0

942

Programma Basis en Kernregistratie

2014-2017

1.000

929

71

71

0

0

0

HR21

2016-2019

300

167

53

45

0

8

88

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

2016-2020

4.000

1.392

1.083

845

0

238

1.763

Implementatie Omgevingswet

2016-2019

2.200

729

1.471

1.183

0

288

288

Plankosten verkenning Westelijke ringweg

2016-2018

400

223

100

100

0

0

77

Buurtinitiatief Coenderspark

2016-2017

300

200

100

94

6

0

0

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk

2016-2018

500

154

346

26

0

320

320

Noordelijk Belastingkantoor

2016-2019

4.175

1.901

2.114

1.611

503

0

160

Bijstand op Maat

2017-2019

928

338

590

506

0

84

84

Planvorming uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad

2016-2018

1.400

1.287

113

113

0

0

0

Budget Knoop

2016-2024

14.900

5.500

0

0

0

0

9.400

Verbeterprogramma administratieve beheersing

2018-2020

850

0

850

815

0

35

35

Heerdenaanpak

2016-2020

1.655

235

500

291

0

209

1.129

Pilot project Coöperatieve Wijkraad

2017-2019

200

0

200

23

0

177

177

Koersdocumenten wijkvernieuwing

2018-2019

1.750

0

1.625

860

0

765

890

Revitalisering Stadhuis

2018-2021

2.394

0

379

37

0

342

2.357

Renovatie Heesterpoort

2018-2019

1.000

0

1.000

184

0

816

816

Plankosten meerjarige projecten

2015-2020

1.600

788

812

446

366

0

0

Wijken voor Jeugd, Reflectieve praktijk

2017

90

0

90

90

0

0

0

Nieuwe huisvesting de Oosterpoort

2018-2020

520

0

370

160

0

210

360

Gemeentelijke herindeling

2017-2022

9.777

5.084

744

1.675

0

-931

3.018

Plankosten kunstwerf Ebbingekwartier

2016-2019

250

75

175

175

0

0

0

ga terug