Hoofdstuk 3. Reserves

Hoofdstuk 3.1 Verloopoverzicht reserves 2018

Naam reserve
(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
01-01-2018

Resultaat vorig jaar

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2018

Algemene Egalisatiereserve (AE

44.598

12.174

11.520

37.296

30.996

Extra Beleid

3.627

-711

1.954

962

Regio Specifiek Pakket ZZL

9.400

9.400

Ten Boer

279

358

637

Flankerend beleid

3.351

-331

612

2.408

Bodemsanering

5.225

125

444

4.906

Onderwijshuisvesting

1.722

-32

382

475

1.597

Recreatiegebied Kardinge

547

12

535

Egalisatiereserve Instellingen

151

6.491

5.855

787

Exploitatierisico Forum

2.321

2.321

BSV Paddepoel

19

8

11

Kunstvoorraad CBK

1.647

1.647

Fonds Economische Ontwikkeling

155

55

100

Grondbank

4.273

4.273

Grondzaken

49.518

-443

464

21.227

28.312

Kunst op straat

591

70

521

Parkeren

1.158

1.131

1.825

4.114

Groninger Monumentenfonds

932

932

Stedelijk investeringsfonds

30.290

3.286

18.523

16.532

35.568

Geluidsreducerend asfalt

375

75

300

Forum garage

4.900

700

5.600

Gresco

341

-341

0

Frictiekosten Reorganisatie

6.633

-2.919

3.714

0

WarmteStad

59

1

60

Egalisatiereserve VSD

0

500

500

BR Cofin. Investering

87

314

173

228

BR ESF Subsidie

506

1.832

458

1.880

Hergebruik grond

778

778

Erfpacht

12.888

-261

12.627

Aandelen Essent NV

1.262

1.262

Martiniplaza BV

3.916

3.916

Bovenwijkse infrastructuur gro

2.106

-120

1.986

Esserberg 2014

204

11

193

Nieuwbouw VMBO

1.667

238

1.429

Bijdrage MFA de Wijert

800

300

700

400

BR Kapitaallasten

53.264

-2.271

12.993

28.612

35.373

BR Eemskanaalzone

6.836

1.198

8.034

Br. GrESCo aanp.24 geb

133

8

125

Totaal

256.560

12.864

53.823

118.529

204.719

ga terug