Paragraaf 9: Bedrijfsvoering

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. We moeten ons als overheid aanpassen aan de veranderende vraag van burgers, decentralisatie van taken en technologische ontwikkelingen met minder geld en middelen. Dat vraagt aanpassing van onze organisatie voor de Stad èn een bedrijfsvoering die daarbij past. Zodat de dienstverlening die we leveren aan onze burgers, bedrijven en andere belanghebbenden zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden.

In deze paragraaf schetsen we de ontwikkelingen van onze gemeentelijke bedrijfsvoering voor 2018.
We doen dit aan de hand van de volgende 5 thema’s (doelstellingen) uit het coalitieakkoord:

  • Eén integraal werkende organisatie;
  • Dienstbaar aan en samenwerkend met stadjers, ondernemers en instellingen;
  • Gebruik maken van ICT en technologische innovatie;
  • Mobiliteit, ontwikkeling van medewerkers en diversiteit van onze organisatie.
  • Deregulering en vernieuwing werkwijzen en processen.

Daarnaast verantwoorden in deze paragraaf (wettelijke) indicatoren. We willen onze indicatoren ook vergelijken met het landelijk gemiddelde van andere 100.000+ gemeenten. Hiervoor hebben we de resultaten van de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering 2018 gebruikt (met de resultaten van 2017). Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

ga terug