5. Investeringen

Omschrijving Investering
(bedragen x 1.000 euro

Tijdsplanning Krediet

Kredieten voorgaande jaren

Realisatie voorgaande jaren

Restant
krediet
 01-01-2018

In 2018 nieuw gevoteerd krediet

Realisatie
2018

Vrijval
 indien projecten gereed

Overboeking restand
naar 2019

Nog te ontvangen bijdragen

investering

2016-2017

760

394

366

366

(bedragen x1,000 euro)

2016-2016

926

666

260

260

routine investeringen 2017

2017-2017

411

411

411

ICT WIJ Teams

2016-2017

151

80

71

71

Routine investeringen 2015 (GWS)

2015-2016

150

150

35

115

Routine investeringen 2016

2016-2016

1.490

666

824

264

560

Routine investeringen 2017

2017-2017

2.315

2.315

2.315

Vervanging Cipers

2009-2015

171

7

164

164

routine investeringen 2018 I&A

2018-2018

364

164

200

routine investeringen 2018 Huisvesting

2018-2018

1.077

300

777

Vervanging mobiele telefoons

2018-2018

855

770

85

herrinrichting van Lenneplaan

2016-2017

450

412

38

78

-40

450

Afstandsbediening bruggen

2013-2015

1.304

1.205

99

99

routine investeringen 2017

2017-2017

5.452

1.412

4.040

1.739

2.301

routine investeringen 2018

2018-2018

7.754

2.086

5.668

Sanering riolering 2011

2011-2015

13.342

13.342

-312

Sanering riolering 2012

2012-2015

11.134

11.134

-599

Sanering riolering 2013

2013-2016

11.203

11.218

-15

15

-25

Sanering riolering 2014-2018

2014-2018

37.975

19.039

18.936

8.825

11.976

15.785

-369

Verleggen riolereing aanpak ringweg Zuid

2016-2017

20.000

14.337

5.663

1.071

4.592

17.501

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte 2012-2018

2012-2018

24.848

19.837

5.011

6.530

4.612

6.929

-224

Huisvesting NDE Stadspark

2018-2019

450

42

408

Martinitoren

2018-2019

280

252

28

Vervanging gele stenen binnenstad

2018-2019

2.300

495

1.805

Routine investeringen 2016

2016-2016

1.715

1.311

404

404

Routine investeringen 2017

2017-2017

2.348

2.348

357

192

1.799

Routine investeringen 2018 (ingetrokken bij RB 21-2-2018)

2018-2018

Plan van  aanpak Oosterpoort- OPSB 

2018-2018

171

171

Vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen

2018-2018

661

291

370

30 km Engelbert, Middelbert, Dorkwerd

2007-2015

1.794

1.746

48

48

18

Aanschaf parkeervergunningensysteem

2014-2015

190

176

14

12

2

Automaatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen

2014-2015

600

600

600

600

Bessemoerstrook

2014-2016

3.116

1.958

1.158

48

1.110

1.182

Beter benutten - fietsparkeren stad Groningen

2013-2015

995

917

78

78

132

Binnenstadvisie Bestemming Binnenstad /herinr.binnenstad west 

2016-2018

6.916

4.966

1.950

11.918

3.101

10.767

-13

Busbaan P + R Europapark UMCG

2011-2015

5.430

4.572

858

858

858

Card only parkeerautomaten

2011-2015

2.787

2.787

2.500

Damsterdiepgarage

2005-2015

41.482

40.956

526

8

518

34.882

Doorstr.Ln.CdH en V.Ketw.Verschuurlaan

2007-2015

860

556

304

304

148

Doorstroommaatregelen Martiniziekenhuis

2014-2015

1.850

1.476

374

374

334

Dynamisch verkeersmanagement P13

2011-2015

431

356

75

75

75

Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden

2015-2015

50

50

50

50

Fietsenstallingen P+R locaties

2017-2017

175

88

87

73

14

14

Fietsmaatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen

2014-2015

6.760

3.707

3.053

218

2.835

3.200

Fietspad de Verbetering Hoogkerk

2013-2015

610

610

360

Fietspad Engelbert

2015-2015

200

199

1

1

1

Fietstunnel Papiermolen

2017-2018

4.000

4.000

4.000

Gresco Jaarkrediet

2015-2016

4.973

1.134

3.839

1.966

1.873

Gresco-Energie Stadsschouwburg

2015-2015

141

141

141

Gresco-isoleren appendages

2015-2015

71

71

71

Gresco-led verlichting Electronstraat

2015-2015

50

50

50

Groningen Spoorzone Fiets

2016-2017

29.360

29.360

29.360

18.060

Herewegviaduct

2011-2018

1.505

98

1.407

1.407

1.505

Herinrichting Stadspark

2006-2015

3.454

3.447

7

7

220

Herinrichting/sanering Boterdiep/Bloemstraat

2014-2015

3.023

2.483

540

191

349

736

HOV-as west paterswoldseweg/koeriersterweg

2008-2020

14.350

13.120

1.230

102

1.128

1.816

HOV-maatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen

2013-2017

19.587

8.553

11.034

519

10.515

13.950

Investeringskrediet Oostelijke Ringweg (aanvulling)

2015-2016

700

7

693

2

691

583

Kleine verkeersmaatregeleen 2008/2009/2010/2011

2009-2015

985

903

82

76

6

278

Korte bus onderdoorgang + fietsplekken +taxiplekken

2016-2018

2.220

2.220

2.220

2.220

Kruispunt Wilhelminakade- Prinsesseweg

2016-2018

400

309

91

165

210

46

Kwaliteitsimpuls P&R

2015-2017

1.825

293

1.532

1.086

446

640

Maatreg. Zuidelijke Ringweg (Langman)

2003-2015

30.640

27.675

2.965

2.965

2.965

Mooi extra post NL locatie

2016-2017

14.900

680

14.220

1.284

12.936

14.900

nieuwbouw huisvesting culturele instellingen Ebbingekwartier

2017-2017

4.201

66

4.135

2.215

106

6.244

2.151

Onderdoorgang Eemsgolaan

2015-2016

4.950

3.786

1.164

150

1.014

1.209

Ontsluitingsweg Helperplein/Van Imhoffstraat

2014-2015

116

116

116

116

Openbaar Vervoer: stationsgebied/knoop Groningen

2013-2015

990

990

990

990

OV-as busstation-CS

2006-2015

2.700

2.178

522

522

-41

Overname abri's en sanisettes

2017-2017

175

175

175

P+R Haren

2013-2015

4.896

4.896

P+R Reitdiep

2014-2017

4.367

3.959

408

137

271

300

Parkeerautomaten Oranjebuurt/Noorderp[lantsoenbuurt

2014-2015

290

290

290

Parkeermaatregel Oosterparkwijk en De Hoogte

2017-2017

238

238

27

211

Parkeermaatregelen Tuinwijk, Helpman -Oost etc

2017-2018

300

300

155

145

Parkeermanagementapparatuur Boterdiep, Circus + Euroborg P1

2017-2017

1.050

1.050

423

627

Parkeermanagementapparatuur Forum

2017-2017

500

500

500

Plankosten Stationsgebied Groningen

2008-2018

5.891

5.457

434

434

1.182

Projecten Fietsstrategie

2016-2016

3.100

800

2.300

600

1.856

1.044

1.477

Reconstr. Kruisp.Regatta/Damsterdiep

2009-2015

200

139

61

61

-94

Reconstructie kruising Noordelijke Ringw

2006-2016

4.732

4.711

21

21

178

Reconstructie NRW

2006-2016

1.995

1.994

1

1

38

Revitalisering Hoendiep

2013-2015

650

537

113

113

30

Sanering vuilstort Beijum Noord

2013-2015

286

286

286

286

Toegankelijkheid bushaltes

2011-2015

3.061

2.771

290

2

288

288

Toekomstvisie A-Kwartier

2016-2018

2.368

668

1.700

1.033

384

2.349

2.997

Topsport Zorgcentrum herinrichting parkeerterrein

2016-2017

92

92

92

92

Transferium Hoogkerk

2006-2015

19.677

14.868

4.809

168

4.641

4.643

Verdubbeling Verbindingsb. Oost en Noord. Ringweg

2013-2015

272

272

272

272

Verkenning Station Hoogkerk

2016-2018

50

17

33

14

19

33

Verlengde verkenning Zuidelijke Ringqweg

2008-2020

3.003

2.803

200

200

200

Verplaatsen Busstation 

2016-2018

2.350

2.350

2.350

2.350

Voorbereidingskrediet Sporthal Europapark

2014-2015

15.550

4.740

10.810

10.040

770

-729

Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost, grijs en groen

2016-2018

5.589

5.589

627

4.962

5.589

LTC Hoogkerk tennisbaan 20 jr.

2017-2017

192

191

1

6

-5

Vastellingvoorkeurstracé fietsroute spoorlijn Groningen - Sauwerd

2018-2019

500

348

152

-86

Aanvullend krediet Groningen Spoorzone

2018-2019

2.650

2.650

Vervanings betaalterminals parkeerautomaten

2018-2019

520

501

19

Maatregelen Atoomweg - Hoendiep

2018-2019

150

199

-49

Verbreding fietspad Lintdal

2018-2019

100

84

16

45

Vervolg maatregelen Paddepoel/Selwerd

2018-2019

1.000

1.000

Parkeermaatregelen Herlperplein en verl.Hereweg

2018-2019

90

38

52

HUB Haren 

2018-2019

650

650

Bouwenvelop Alo-Locatie

2018-2019

285

102

183

Fietsoversteek Hoornsedijk

2018-2019

180

9

171

104

Fietspad Noordwillemskanaal Assen - Groningen

2018-2019

686

686

686

Ondertunneling Paterswoldseweg en aanverwante werkzaamheden (ESGL)

2018-2019

12.200

12.200

12.200

Basiscope van ARZ prijspeil 2017

2018-2019

39.800

39.800

39.800

Tunnel Paterswoldseweg

500

436

64

60

4

64

Zernikelaan (voorheen onderdeel van krediet GREX Zernike)

515

-515

13.654

1.228

11.911

6.687

Suikerunie

2016-2019

2.547

2.547

2.282

265

Reitdiepzone fietspad

2018-2019

309

-309

Grote Markt

Grote Markt

39.376

3.871

Inrichting Forum

238

Inrichting parkeergarage

10

Grote Markt Forum

67.479

20.328

-9

Grote Markt Parkeergarage

39.603

1.813

-4

Grote Markt Fietskelder

3.199

-70

totaal Grote Markt

253.810

149.657

104.153

26.190

77.963

113.897

Eemskanaalzone

Sontbrug e.o.

33.949

127

Deelgebied 1

410

Berlagebrug

22.447

21

Houtunie

909

Woonschepenhaven

6.324

122

Eemskanaalzone

2.218

66

P+R Meerstad

2.625

1.107

Eemskanaalzone Boulevard

136

totaal Eemskanaalzone

….-2017

89.634

68.608

21.026

1.853

19.173

3.173

Winschoterdiep/Eemskanaal

Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal ZO

872

-2

Bornholmstraat Zuid

1.120

-5

De Havens

29

-6

Bornholmstraat Noord

2.459

-14

Duinkerkenstraat/Antillenstraat

3.934

-632

Duinkerkenstraat 2e fase

5.193

-27

Herverkaveling Bornholmstraat

8.986

584

Gideon Zuid

5.094

-5

totaal Winschoterdiep/Eemskanaal

….-2018

31.344

27.687

3.657

-107

3.764

3.787

Routine investeringen  2018

2018-2018

496

183

313

Beregeningsinstallatie Corpus den Hoorn

2017-2017

37

37

37

Cultuurtechnische renov. zwembad de Papiermolen

2017-2017

30

30

30

Kids United 4 kleedk. (De Kring)

2017-2017

400

400

396

4

Omzetten natuurgras trainingsveld naar kunstgras sportpark de Verbetering 

2017-2017

385

335

50

19

31

Omzetten natuurgrasveld n. kunstgras sportpark Velocitas

2017-2017

545

424

121

16

105

Omzetten natuurgrasveld naar kunstgras sportpark `t Noorden

2017-2017

435

360

75

10

82

3

Omzetten natuurgrasveld rugby n.kunstgras combi rugby/voetbalveld Esserberg

2017-2017

535

621

-86

102

-7

23

Renov. watergangen/infra natuurgrasveld Sportpark Esserberg

2017-2017

29

29

29

Renovatie natuurgrasveld Sportpark Corpus den Hoorn

2017-2017

220

152

68

68

Upgrade hockeyveld naar waterveld sportpark Corpus den Hoorn

2017-2017

542

395

147

32

115

Vervanging kunstgrasveld Spp Kardinge

2015-2016

300

45

255

0

255

VIP 2016 extra kk spp Corpus den Hoorn

2016-2016

600

4

596

189

407

Voorbereidingskrediet Papiermolen

2016-2016

2.661

403

2.258

1.682

576

-21

Herinrichting combi oefenhoek natuurgras Spp Esserberg

2018-2018

34

28

6

Renovatie honk- en softbalvelden Spp Corpus den Hoorn

2018-2018

85

81

4

VIP18 165k deel Spp Kardinge 29k

2018-2018

29

29

VIP18 165k deel Engelbert 34k

2018-2018

34

26

8

VIP18 165k deel West End 76k

2018-2018

76

76

VIP18 165k deel Coendersborg 26k

2018-2018

26

26

Vervaning korfbal kunstgras Spp De Wijert

2018-2018

100

79

21

Upgraden natuurgrasveld Spp De Kring (incl bestrating en geleidevertlichting)

2018-2018

90

87

3

Vervanging douchepanelen diverse sportaccommodaties

2018-2018

75

29

46

Vervanging diverse gemalen en pompen diverse sportaccommodaties

2018-2018

50

50

Renovatie/vervanging kleedkamers Atletiekbaan Stadspark

2018-2018

150

150

0

Vervanging regeltechniek ivm realisatie gebouwenbeheerssysteem

2018-2018

100

25

75

Vervangen divers straatwerk en dugouts op diverse sportparken

2018-2018

138

136

2

Bijdrage voor herbouw van de sportaccommodatie Het Noorden

2018-2018

1.057

49

1.008

919

Voorbereidingskrediet vervanging sportvelden 2019

2018-2019

68

55

13

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden

2018-2019

4.665

4.665

Aankoop en aanpassing Gymzaal Muntinghlaan (rb 30/9/15)

2015-2015

675

611

64

64

aankoop van der Hoopstraat 3

2016-2017

1.140

1.066

74

74

Constructiefout gasbetondak Annie MG Smit

2014-2016

195

195

195

Constructiefout gasbetondak Vuurtoren

2014-2016

177

177

177

Gravenburg Capaciteitssuitbreiding Gymzaal 

2014-2016

1.020

1.020

1.020

Gresco integrale aanpak 24 gebouwen

2017-2018

1.725

1.725

1.725

Gymzaal Gomaruscollege

2015-2015

456

120

336

336

Herbestemminggebouw Reggestraat 1 (rb 30/9/15)

2015-2015

475

424

51

51

Herhuisvesting ivm verkoop Gotenburgweg 46

2016-2016

2.807

2.578

229

229

Huisvesting Noordelijk belastingkantoor Trompsingel

2017-2017

1.151

949

202

168

34

Installatie kantine

2013-2015

158

158

158

Kunst

2013-2015

100

55

45

45

Nieuwbouw

2010-2015

65.243

62.743

2.500

1.050

1.832

1.718

-9.659

Uitbreiding De Meander/ Aquamarijn

2017-2017

673

673

673

Uitbreiding Starter

2017-2017

134

134

134

Uitbreiding St. Michaelschool

2017-2017

51

51

51

Uitbreiding Van Lenneplaan

2017-2017

105

105

105

Herstel constructie Reitdiep College

2017-2017

305

305

305

Herstel constructie Parcival College

2017-2017

152

152

152

Onderwijshuisvesting: Fris en duurzaam

2016-2016

918

477

441

269

172

Onderwijshuisvesting: Leon van Gelder

2016-2016

695

695

695

Onderwijshuisvesting: Oosterhogebrugschool

2016-2016

51

51

51

Renovatie Simon van Hasseltschool

2017-2018

250

190

60

2.250

332

1.978

Revitalisering Stadhuis

2017-2020

975

161

814

800

750

864

Routine 2014

2014-2015

1.000

303

697

697

Uitbreiding  capaciteit Zernike college

2014-2016

1.632

1.632

1.632

Uitbreiding  Vuurtoren

2014-2016

598

598

598

uitbreiding basisschool Meerovers

2017-2017

842

768

74

74

Uitbreiding en inrichting AMG Smidtschool

2009-2015

136

81

55

55

Uitbreiding St. Michael

2015-2015

316

319

-3

3

Uitbreiding Starter

2004-2015

3.519

2.934

585

585

Verv.invest. Bessemoerstraat van Liefland

2013-2015

310

155

155

155

Vervangende nieuwbouw Hart de Ruyter

2013-2015

1.124

804

320

320

Voorbereiding Tamarisk

2008-2015

26

26

26

Zonneweide Vierverlaten

2016-2017

2.426

2.106

320

2

318

Nieuwbouw school Meerstad voorbereiding

2018-2018

105

105

Uitbreiding Aquamarijn/Meander

2018-2018

250

250

Ingebruikname extra lokaal St Michael

2018-2018

52

52

Indexering diverse investeringen

2018-2018

245

245

OLP/ Meubilair

2018-2018

247

247

-0

Herstel constructie dak Karrepad

2018-2018

16

16

Herstel constructie vloer Gomarus College

2018-2018

218

218

Plan van  aanpak Oosterpoort- OPSB 

2018-2018

3.173

1.596

1.577

Driebond Meeroevers

2018-2019

1.862

1.862

Verbouwing Kreupelstraat

2018-2019

580

580

Meerstad Groene Wei  Tersluis School

2018-2019

9.151

9.151

voorbereidingskrediet huisvesting Iederz

2018-2019

400

36

364

Onderwijjshuisvestiging 2019

2019-2019

3.524

3.524

Borgmanschool Ebbingekwartier:

Nieuwbouw Borgmanschool hfdvst

2017-2017

2.335

2.335

Onderwijshuisvesting: Borgmanschool

2016-2016

2.328

414

1.914

Vervangende Nieuwbouw Borgmanschool

2007-2015

102

51

51

Voorbereidingskrediet Borgmanschool

2014-2016

51

13

38

Voorbereidingskrediet Borgmanschool

2015-2015

101

101

Grondaankoop school Ebbingekwartier  

2018-2018

1.142

Aanvullend krediet Borgmanschool Ebbingekwartier

2018-2019

1.026

Indexering diverse investeringen

2018-2019

29

4.917

478

4.439

2.197

236

6.400

Vensterschool Borgmanschool Oosterparkwijk:

Onderwijshuisvesting: S.J Boumaschool

2016-2016

2.327

2.327

Voorbereidingskrediet S J Boumaschool

2015-2015

101

101

Grondaankoop Borgmanschool Oosterpark

2018-2018

734

Nieuwbouw Siebe Jan Bouwmaschool

2018-2018

2.413

Aanv.Krediet Vensterschool oosterpark

2018-2018

1.101

Indexering diverse investeringen

2018-2019

29

2.428

2.428

4.277

6.705

Reitdiepcollege:

Nieuwbouw Reidiepcollege (Heersterpoort)

2015-2015

1.215

1.215

Reitdiep verv.bouw van Hasselt

2010-2015

1.417

1.291

126

2.632

1.291

1.341

1.291

50

MFA De Weijert

MFA De Weijert

2016-2016

2.450

2.450

Nieuwbouw Tamarisk

2014-2016

1.938

1.938

Onderwijshuisvesting: Tamarisk

2016-2016

1.012

1.012

Sporthal Zuid

2013-2015

2.045

1.075

970

MFA De Weijert aanvullend

2018-2019

4.225

7.445

1.075

6.370

4.225

-507

11.102

TOTAAL GENERAAL

929.942

602.744

327.198

159.688

93.203

7.123

386.559

313.789

ga terug