Gemeenteraad

Emile
Zirkzee

Koosje van
Doesen-Dijkstra

Tom
Rustebiel

Berndt
Benjamins

Wieke
Paulusma

Jetze
Luhoff

Carlo
Schimmel

D66

D66

D66

D66

D66

D66 (fractie
voorzitter)

D66

Fleur
Woudstra

Arend Jan
Wonink

Simone
Brouwer

Diederik
van der Meide

Maarten van
der Laan

Carina
Bloemhoff

Sebastiaan
Ruddijs

D66

D66

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA(fractie
voorzitter)

PvdA

Jan Pieter
Loopstra

Daan
Brandenbarg

Mechteld
van Duin

Jimmy
Dijk

Rosita van
Gijlswijk

Bob de
Greef

Wim
Koks

PvdA

SP

SP

SP (fractie
-voorzitter)

SP

SP

SP

Glimina
Chakor

Benni
Leemhuis

Martijn van
der Glas

Petra
Brouwer

Jasper
Honkoop

Elisabeth
Akkerman

GroenLinks

GroenLinks
 (fractie
-voorzitter)

GroenLinks

Groen Links

VVD (fractie
--voorzitter)

VVD

Max
Blom

Herman
Pieter
Ubbens

René
Bolle

Rob
Lamers

Anna
Riemersma

Amrut
Sijbolts

VVD

CDA

CDA (fractie
voorzitter)

CDA

Stad en
ommeland

Stad en
ommeland
(fractie
voorzitter)

Edward
Koopmans

Inge
Jongman
Mollema

Robbert
Lammers

Arjen
Banach

Gerjan
Kelder

Marjet
Woldhuis

ChristenUnie

ChristenUnie
(fractie
voorzitter)

Student en
Stad

Student en
Stad (fractie
voorzitter)

Partij voor de
 dieren (fractie
voorzitter)

100%
Groningen
(fractie
voorzitter)

Peter den
Oudsten

Toon
Dashorst

Burgemeester

Griffier

ga terug