10. Incidentele middelen gemeentefonds

Omschijving middelen
(bedragen x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2018

Ingezet in 2018

Beschikbaar
 voor 2019
via resultaat
bestemming

Herindelingsbijdrage

744

744

0

Veilige steden

30

0

30

Verhoogde Asielinstroom

1.785

292

1.493

Referendum

356

356

0

Samenwerkingsverband Werk in Zicht (WIZ)

183

183

0

Matchen op het werk

80

0

80

Versterking lokale werkgelegenheid

1.900

681

1.219

Economische zelfstandigheid

40

40

0

Baankansen

1.161

0

1.161

Schulden en armoede

572

0

572

Bonus Nieuw Beschut

368

206

162

Incidentele middelen armoedebestrijding ouderen

81

17

64

Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders

198

198

0

LHBT emancipatiebeleid

20

20

0

Programma Geweld hoort nergens thuis

25

0

25

Bommenregeling

178

178

0

Innovatieve aanpak energiebesparing

635

635

0

Taakmutatie richtlijn EED

23

0

23

Aardgasvrije wijken

3.516

0

3.516

Pilots woningmarkt

750

0

750

Zero-emissie stadslogistiek

338

0

338

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

33

0

33

Verduurzaming basisscholen

318

0

318

Transformatie Sociaal Domein Jeugd

1.233

24

1.209

ga terug