Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

In het programma kwaliteit van de leefomgeving werken we aan een gemeente waar het prettig is om te zijn. Schoon, heel, mooi en groen zijn voor ons kernbegrippen. Bij onderhoud en beheer is samenwerken met inwoners een goede gewoonte. We zoeken naar nieuwe vormen van zelfbeheer en we staan open voor nieuwe initiatieven uit de wijken. Bewonersdeelname draagt ook bij aan de sociale samenhang in de buurt. Duurzaamheid is in alle onderdelen van dit programma bepalend.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 91.983

9,0 %

Baten

€ 64.261

6,5 %

ga terug