12. SIF middelen

Beschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Onderwerp

Begroot

Uitgaven

Afwijking

ISV -wijkvernieuwing

Wijkvernieuwing Selwerd

450

928

-478

ISV OHZ variantenanalyse auto

Plankosten OHZ

600

475

125

ISV -wijkvernieuwing

Wijkvernieuwing  prioritaire wijken

1.000

985

15

Uitvoeringsprogramma Suikerfabriekterrein

Suiker Unie

1.700

390

1.310

ISV-culturele voorzieningen

Huisvesting vrijdag

250

11

239

ISV-reserve

Watervisie 

150

150

0

ISV-reserve

WKO Stationsgebied

200

200

0

Energietransatie

Energietransitie

1.800

1.800

0

ISV-reserve

Verkeersveiligheid

550

-2

552

Uitvoeringsprogramma Binnenstad

Binnenstad

1.000

841

159

ISV-reserve

Compens. Boom Effect Analyse Kemkensberg SIF

0

-225

225

ISV-reserve

regeling Ringsparen

454

23

431

reserve GZ: 965 duizend euro

plankosten SIF

1.465

62

1.403

ISV-culturele voorzieningen

Cultuurcluster Ebbingekwartier

3.025

3.025

0

ISV-reserve

Zernikelaan

4.223

4.223

0

ISV-reserve

Weerstandsvermogen GMF

0

-150

150

Totaal

16.867

12.654

4.131

ga terug