Programma 13: Algemene inkomsten en post onvoorzien

In dit programma verantwoorden we de inkomsten zoals het gemeentefonds, de belastingen, de rente reserves, dividenden en post onvoorzien.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 41.966

4,1 %

Baten

€ 607.359

61,1 %

ga terug