Programma 2: Economie en werkgelegenheid

De gemeente telde in 2018 ruim 145.000 banen en is het centrum van werkgelegenheid in de regio. Werkgelegenheid ontstaat vooral bij de bedrijven. Het is onze taak om werkgevers te faciliteren, uit te nodigen en aan te moedigen. Dat doen we door onze positie als internationale kennisstad te versterken. We werken samen aan een aantrekkelijke stad met een krachtig toeristisch en economisch profiel. Ook bieden we ondernemers letterlijk en figuurlijk de ruimte via het deelprogramma bedrijvige stad. Langs al deze sporen kiezen we voor een open samenwerking met ondernemers en andere partners, met veel ruimte voor hun ideeën en initiatieven. Daarmee stimuleren we de economie en werkgelegenheid.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 31.422

3,1 %

Baten

€ 15.566

1,6 %

ga terug