Paragraaf 6: Verbonden partijen

ARCG

Afvalverwijdering Regio Centraal
Groningen (ARCG)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang betreft het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeenten in de regio, het bevorderen van overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer en mogelijke andere milieu- en reinigingstaken.

Relatie met programma

9. Onderhoud en beheer openbare ruimte .

Deelnemende partijen

Gemeenten Bedum, Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer, Zuidhorn en Groningen.

Bestuurlijk belang

De gemeente Groningen is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur door een lid van het College.

Financieel belang

De kosten van de ARCG worden gedragen door de 8 deelnemende gemeenten.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 1,019 miljoen euro en op 31 december 2018 1,019 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 4,831 miljoen euro en op  31 december 2018 3,694 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt nihil.

Financiële risico’s

Op basis van een herijking van het risicoprofiel in 2018 blijkt dat de risico's klein tot zeer klein kunnen worden aangemerkt en de beheersmaatregelen adequaat zijn. De reservepositie is van voldoende omvang om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen.

ga terug