Paragraaf 6: Verbonden partijen

Omgevingsdienst Groningen

 Omgevingsdienst Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Veendam

Doelstelling en openbaar
 belang

De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers te gaan uitvoeren, waarmee de deelnemers de kwaliteit van de uitvoering van deze taken willen verbeteren.

Relatie met programma

2. Economie en werkgelegenheid
9. Onderhoud en beheer openbare ruimte

Deelnemende partijen

De provincie Groningen en de 23 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

Een lid van het College is lid van het dagelijks bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt deze de gemeente in het algemeen bestuur dat bestaat uit 24 leden. Alle colleges van de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen zijn vertegenwoordigd met één lid in het algemeen bestuur. Gedeputeerde Brouns is voorzitter van het algemeen bestuur.

Financieel belang

De deelnemersbijdrage in 2018 gezamenlijk met de gemeente Ten Boer bedraagt 831 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 1,738 miljoen euro en op 31 december 2018 2,931 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 bedroeg 4,595 miljoen euro en op 31 december 2,596 miljoen euro.

Financieel resultaat

  Het voordelige resultaat over 2018 bedroeg 1,065 miljoen euro.

Financiële risico’s

Tegenvallers worden betaald uit de algemene reserve. Als tegenvallers hoger uitvallen dan de beschikbare algemene reserve, dan moet de deelnemersbijdrage worden verhoogd om de tegenvaller te financieren.

ga terug