Paragraaf 6: Verbonden partijen

Meerschap Paterswolde

 Meerschap Paterswolde

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Haren

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang betreft de behartiging van de belangen van recreatie, natuurbescherming en landschapsverzorging van het Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en de omliggende recreatie- en natuurgebieden.

Relatie met programma

9. Onderhoud en Beheer openbare ruimte

Deelnemende partijen

De gemeente Groningen participeert samen met de gemeenten Haren en Tynaarlo in deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 10 leden, waarvan 3 uit de respectievelijke colleges, en 7 raadsleden. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, gekozen uit het algemeen bestuur, op voordracht van de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

De gemeente Groningen draagt 69,8% (438 duizend euro) bij in het nadelig saldo. De gemeenten Haren en Tynaarlo dragen respectievelijk 15,7% en 14,5% bij in het nadelig saldo.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 694 duizend euro en op 31 december 661 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 1,501 miljoen euro en op 31 december eveneens 1,501 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt 15 duizend euro.

Financiële risico’s

Niet begrote incidentele tegenvallers worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Indien de uitgaaf van structurele aard is, zal hiervoor een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten worden gevraagd.

ga terug