Programma 12: College, raad en gebiedsgericht werken

Goed meten en analyseren van de bezoeken van burgers aan onze toptakenwebsite en de toegankelijkheid van onze onlineproducten is van groot belang. Dat gaan we in 2018 verbeteren met als doel snellere, betere en meer klantgerichte onlinedienstverlening.

Om het "humeur van de stad" te duiden monitoren we het web en de online uitingen over de stad vanuit onze Newsroom050. Dit samenwerkingsverband van Communicatie, woordvoering en het Klantcontactcentrum stelt ons in staat belangrijke onderwerpen die (op-)spelen snel op te pikken, te volgen en te duiden om vervolgens daar waar nodig ook te reageren. Een samenvatting van onze continue monitoring laten we zien in onze Stadsbuzz. In 2017 deden we dit wekelijks, in 2018 willen we deze frequentie verhogen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 15.950

1,6 %

Baten

€ 1.538

0,2 %

ga terug