3. Staat B

Totaal

Primitieve begroting 2018 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2018 Toegestane (begrote) formatie

Rekening 2018 Gemiddelde personele bezetting

 (Bedragen x 1.000 euro)

fte

euro

fte

euro

fte 

euro

Personeel in dienst: aanstellingsvorm / soort formatie

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

2.903

203.689

2.867

198.839

2.813

198.779

Waaronder bovenformatief personeel

Aantal fte en kosten 

22

1.348

22

1.348

11

911

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

2.903

203.689

2.867

198.839

2.813

198.779

Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten)

191

191

237

Bestuur

45

1.847

45

1.847

45

1.846

WSW

983

33.498

983

33.498

1.000

32.845

WWB

670

670

611

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

1.028

36.015

1.028

36.015

1.045

35.302

Externe inhuur

8.825

14.031

36.236

Voormalig personeel

Wachtgelden 

365

595

599

FLO/FPU/Overig

843

843

276

Overig

81

Totaal voormalig personeel

1.208

1.438

956

AF:

Gedetacheerde uitleen

-3.192

-2.976

-5.578

Verhaal salaris

-411

-104

-942

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris

-3.603

-3.080

-6.520

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

3.848

3.272

3.979

Werving en selectie

79

79

127

Bedrijfsgezondheidszorg

528

530

640

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

1.290

1.444

1.415

Overig

2.260

1.857

421

Totaal overige personeelskosten

8.005

7.182

6.582

Totaal generaal fte's en personele lasten

3.931

254.330

3.895

254.616

3.858

271.572

ga terug