Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg

Een prettige leefomgeving voor jong en oud, voor zowel een 8 of 88-jarige, werkt positief op ons welzijn en gezondheid. Alles wat we doen voor onze stad moet bijdragen aan het welbevinden van de bewoners. Niet zozeer in het ontbreken van ziekte, maar het vermogen om zoveel mogelijk zelf of met elkaar regie te voeren over eigen lichaam, zorg, thuis, straat, wijk en toekomst.
Vanuit dit gegeven is ons algemene gezondheidsbeleid en onze inzet op positief en gezond opgroeien en ‘healthy aging’ cruciaal voor onze preventieve aanpak. We leggen hierin ook de verbinding met ruimte. Zie hier ook de Programma 5: Sport en bewegen en Programma 9: Onderhoud & beheer openbare ruimte.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 266.255

26,1 %

Baten

€ 34.571

3,5 %

ga terug