6. Staat P

Investeringen grondexploitaties (bedragen x  1.000 euro)

Boekwaarde
 Ultimo
 31-12-2017

Bijbe-horende
 VVZ
 31-12-2017

Vermeer
deringen
 Vermindering
 2018

Boekwaarde
ultimo
2018

Bijbehorende
verliesvoorz.
31-12-2018

OHZ Oosterhamrik.Boulevard

2.456

407

2.863

OHZ Antillenstraat

-2.542

-36

-2.578

OHZ Watergang

161

3

164

OHZ A- en B-locatie

4.420

86

4.506

OHZ C-locatie

120

-5

116

OHZ OH-kade ZZ

2.990

-201

2.789

OHZ Stadswerf

2.565

50

2.615

OHZ Paradijsvogelstraat

3.643

46

3.689

OHZ Struisvogelstraat

2.782

54

2.836

OHZ Alva Laval

7.133

-4.113

3.020

OHZ v. Starkenborgh

2.921

57

2.978

OHZ Bornholmstraat

3.069

60

3.128

OHZ Tijdelijk Beheer

259

-23

236

OHZ Wielewaalplein

-242

-5

-247

Totaal Oosterhamrikzone

29.735

-16.647

-3.620

26.115

-17.652

Europapark

-3.306

-175

-3.481

Europapark Euroborg

24.147

469

24.615

Europapark De Linie

14.460

281

14.741

Europapark Kantoren

3.482

-4.613

-1.131

Europapark Station

19.044

-17.678

1.366

Europapark Skivijver

541

11

552

Kempkensberg/Engelse Kamp

14.631

867

15.498

Totaal Europapark

72.999

-59.915

-20.838

52.160

-38.970

Grote Markt

14.156

-6.473

7.683

Grote markt vindicat

10.013

0

10.013

Totaal Grote Markt

24.169

-25.484

-6.473

17.696

-23.125

Ciboga

35.854

-37.545

-10.738

25.116

-26.360

Reitdiep fase 3/4

2.889

0

-3.255

-367

Eemspoort

5.327

0

-352

4.974

-2

Eemspoort Zuid / Roodehaan (Milieuboulevard II)

17.452

-241

160

17.612

-834

Zernike

5.588

-174

-1.137

4.452

0

Westpoort (Hoogkerk-West)

60.471

-31.514

-22.470

38.001

-8.047

Herstructurering Paddepoel ZO

164

0

-165

-1

Reitdiepzone WRW

104

0

26

131

De Velden (Oosterparkstadion)

-2.056

0

326

-1.731

Helpermaar

-4

0

8

4

Topsportzorgcentrumlocatie

-138

0

122

-17

Uitvaartcentrum/Crematorium AB

90

0

499

589

Piccardthof/Terborglaan

826

0

-746

81

Damsterdiep

0

0

6

6

Vuursteenlocatie

4

0

4

8

Totaal staat P 

253.474

-171.520

-68.643

184.829

-114.990

ga terug