Paragraaf 6: Verbonden partijen

Bedrijvenpark Rengers

Bedrijvenpark Rengers

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (opgericht in 1994)

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

De GR Rengers is in 1994 samen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgericht met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk knooppunt Groningen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark Rengers (gelegen bij Hoogezand).

Relatie met programma

2. Economie en werkgelegenheid

Deelnemende partijen

De gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (vanaf 1 januari 2018 vormen Hoogezand-Sappemeer en Slochteren samen met Menterwolde de nieuwe gemeente Midden-Groningen).  

Bestuurlijk belang

De gemeente Groningen was vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur door een lid van het College .

Financieel belang

De gemeente Groningen is voor 1/3 deel risicodragend. De gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer zijn ieder voor 1/3 deel risicodragend. Met ingang van 1 juli 2018 is de Gemeenschappelijke regeling opgeheven. De nog 2 deelnemende gemeenten hebben hiertoe besloten op 27 juni 2018 (Groningen) en 12 juli 2018 (Midden-Groningen). Het project Rengers wordt verder uitgevoerd door de gemeente Midden-Groningen.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was nihil en op 31 december nihil. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 was 3,809 miljoen euro en op  31 december 3,872 miljoen euro. Deze boekwaarde is voor 100% overgenomen door de gemeente Midden-Groningen.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt nul euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug