Paragraaf 6: Verbonden partijen

Thermiek BV

Thermiek BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang betreft het verrichten van re-integratieactiviteiten ten behoeve van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Relatie met programma

1. Werk en Inkomen.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

Gemeente Groningen is 100% aandeelhouder en de directeur van Iederz, ambtenaar bij de gemeente Groningen is Statutair directeur.

Financieel belang

Het financieel belang van de gemeente bedraagt 1.800 aandelen à 10 euro. De boekwaarde bedraagt 18 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 15.594 euro en op 31 december 29.134 euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 was
37.338 euro en op  31 december 64.807 euro

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt 13.540 euro.

Financiële risico’s

Er zijn geen financiële risico's bekend.

ga terug