Paragraaf 6: Verbonden partijen

Waterbedrijf NV

NV Waterbedrijf Groningen

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang betreft de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en Tynaarlo (Drenthe).

Relatie met programma

2.Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

De deelnemende partijen in het Waterbedrijf Groningen zijn de provincie Groningen en de gemeenten in het verzorgingsgebied.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd door een lid van het College.

Financieel belang

Het financieel belang: de gemeente Groningen heeft 80 aandelen van nominaal 500 euro. Dit is totaal 40 duizend euro. Het totaal gestort kapitaal bedraagt 138 duizend euro. In de statuten is bepaald dat het recht om aandelen te verwerven is gebaseerd op het aantal inwoners: 1 aandeel per 2.500 inwoners.
De aandelen van de gemeente Groningen zijn op de balans onder de financiële vaste activa gewaardeerd voor 2,5 miljoen euro.

Vermogen

De jaarrekening 2018 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen bedraagt per 1 januari 2017 71,364 miljoen euro en per 31 december 2017 is dat 73,509 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedraagt per 1 januari 2017 110,704 miljoen euro en is op 31 december 2017 120,422 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2017 is 2,145 miljoen euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug