Paragraaf 6: Verbonden partijen

WarmteStad Holding BV

WarmteStad BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energieneutraal Groningen in 2035.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, ieder voor 50%.

Bestuurlijk belang

De concerndirecteur Ruimte is vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. Gezien de ontwikkelfase waarin WarmteStad zich bevindt, zeker met de totstandkoming van Geothermie en Warmtenet Noordwest, en betrokkenheid van veel publieke stakeholders, is er voor deze fase een stuurgroep ingesteld met bestuurders van het Waterbedrijf Groningen en Gasunie New Energy onder voorzitterschap van de wethouder Duurzaamheid en waarvan ook de wethouder Ruimte en Wonen lid is.

Financieel belang

Het financieel belang bedraagt 100 aandelen à 10 euro, totaal 1 duizend euro. Daarnaast is er een gemeentelijk rekening-courant aan de BV (kredietfaciliteit) van 750 duizend euro bij aanvang van WarmteStad.

Vermogen

De jaarrekening 2018 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 5.4 miljoen en bedraagt op 31 december 2017 4.6 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 2.2 miljoen euro en op 31 december 2017 6.2 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 6,7 miljoen euro (verlies).

Financiële risico’s

Verwijs hierna relevante beleidsinformatie en risico's.

ga terug