Paragraaf 6: Verbonden partijen

BNG NV

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De missie van de bank is duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Relatie met programma

13. Algemene inkomsten en post onvoorzien

Deelnemende partijen

De gemeenten en provincies in Nederland. De gemeente Groningen bezit 0,59% van de aandelen.  

Bestuurlijk belang

Een lid van het College is vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Het belang bedraagt 329.199 aandelen à 2,50 euro. De boekwaarde bedraagt 823 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 4,953 miljoen euro en op 31 december 4,990 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 was 135,072 miljoen euro en op 31 december 132,519 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt 337 miljoen euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug