Paragraaf 6: Verbonden partijen

GEMM CV en BV (Meerstad)

GEMM CV en GEMM BV (Grond
 Exploitatie Maatschappij Meerstad)

Rechtsvorm

Commanditaire vennootschap en besloten vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen.

Relatie met programma

8.Wonen
2.Economie en Werkgelegenheid

Bestuurlijk belang

De gemeente is 100% aandeelhouder van de GEMM CV en zorgt voor de financiering. Het aandelenkapitaal van de gemeente Groningen bedraagt 500 duizend euro.

Financieel belang

Het aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt 500 duizend euro. Daarnaast heeft de gemeente  203 miljoen euro langlopende leningen (er is per 31 december 2016 72 miljoen euro teruggegaan naar de gemeente).

Vermogen

Het begroot eigen vermogen van de CV is op 1 januari 2019 en per 31 december 500 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2019 is 265 miljoen euro en op 31 december 272,5 miljoen euro. Het eigen vermogen van de BV is op 1 januari 2019 9 duizend euro en per 31 december 2019 9,6 duizend euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 is nog niet bekend. Het begroot resultaat 2019 bedraagt 0,6 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug