Paragraaf 6: Verbonden partijen

Groningen Airport Eelde NV

NV Groningen Airport Eelde

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het openbaar belang betreft de mobiliteit en bereikbaarheid van Groningen door de lucht.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen bezit 26% van de aandelen.

Bestuurlijk belang

Een lid van het College vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Het opgevraagd en gestort aandelenkapitaal bedraagt 4,14 miljoen euro (9.200 aandelen). De gemeente Groningen heeft hiervan 2.392 aandelen à 450 euro nominaal. De boekwaarde van de aandelen is 1 euro.

Vermogen

De jaarrekening 2018 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 10,8 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 13,2 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 3,92 miljoen euro en op 31 december 2017 3,60 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 372 duizend euro.

Financiële risico’s

Alle aandeelhouders hebben besloten tot verdere investeringen in GAE. De gemeente Groningen heeft ook een besluit genomen om mee investeren voor een eenmalige lumpsum bijdrage van 6 miljoen euro en voorts al haar aandelen te vervreemden. In de komende jaren zal moeten blijken in hoeverre het investeringsscenario werkelijkheid wordt.

ga terug