Paragraaf 6: Verbonden partijen

Groninger Monumentenfonds

NV Groninger Monumentenfonds

 Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
 belang

Het publieke belang voor de gemeente Groningen is: De doelstelling van het Groninger Monumentenfonds is het beheer, aankopen, restaureren en herbestemmen van monumentaal vastgoed in de provincie Groningen.

Het publieke belang voor de gemeente Groningen:
1. Door het wegvallen van de ISV-middelen waarmee gemeente uitvoering gaf aan het monumentenbeleid, dient het GMF die taak op zich te nemen waarop gemeente mede regievoering heeft op herbestemming van het monument;
2. Gemeente kan gemeentelijk monumentaal bezit conform doelstellingen van het GMF afstoten en herbestemmen;
3. GMF wil in het aardbevingsdossier de bepalende monumenten beschermen en verstevigen.

Relatie met programma

8. Wonen

Deelnemende partijen

Waterschap Noorderzijlvest, TCN-SIG, de gemeente Veendam, Stichting Libau, Stichting Groninger Kerken en Jan Menze van Diepen Stichting

Bestuurlijk belang

Een lid van het College vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering

Financieel belang

De gemeente bezit 1003 (57%) van de 1.760 aandelen: boekwaarde 457 duizend euro.

Vermogen

Er zijn nog geen cijfers over 2018 beschikbaar.  Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 1,627 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 1,635 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 1,953 miljoen euro en op 31 december 2,126 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 9 duizend euro.

Financiële risico’s

Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder druk komen te staan.

ga terug