Paragraaf 6: Verbonden partijen

WeerWerk Groningen

Stichting WeerWerk Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar
belang

Het openbaar belang betreft het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan personen omschreven in de Wet Werk en Bijstand, de Re-integratieverordening van de gemeente Groningen, evenals in de bij deze verordening behorende uitvoeringsbesluiten, en voorts het verrichten van al wat tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn of daarmee verband houdt. De stichting tracht de doelstellingen te bereiken onder meer door het aanbieden van een dienstverband aan hiervoor bedoelde personen op basis van door de gemeente Groningen vast te stellen arbeidsvoorwaarden, zoals het detacheren van werknemers bij werkgevers, zowel in de markt- als in de collectieve sector.

Relatie met programma

1. Werk en Inkomen

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen is enig deelnemer.

Bestuurlijk belang

Statutair worden de bestuurders benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.

Financieel belang

Het financieel belang valt samen met de vergoeding die de gemeente Groningen aan de stichting verstrekt voor de loon- en overige personeelskosten van de personen die een dienstverband zijn aangegaan met de stichting. In 2016 was hiermee een bedrag van 882 duizend euro gemoeid.

Vermogen

De laatst beschikbare cijfers hebben betrekking op 2016.
Het eigen vermogen per 1 januari 2016 was 296 duizend euro en
bedroeg op 31 december 2016 40 duizend euro. Het vreemd vermogen
was op 1 januari 2016 144 duizend euro en op 31 december 2016
259 duizend euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2016 bedroeg 256 duizend eurol.

Financiële risico’s

Geen

ga terug