Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

Deelprogramma 9.1:Onderhoud & Beheer Openbare Ruimte

Dit deelprogramma bundelt alle activiteiten waarmee we zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte en de infrastructuur. We werken aan een schone, hele, groene en daardoor aantrekkelijke gemeente. We willen dat de inwoners tevreden zijn over hun leefomgeving en we streven naar stadsnatuur van hoge kwaliteit. Zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving zien we als een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en gemeente. Die gedeelde verantwoordelijkheid vullen we praktisch in.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

 Effectindicator(en)

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

Behaald
 2018

Tevredenheid van bewoners over het onderhoud

 -

>6,5

6,5*

Aantal storingen bij bruggen die langer dan 1 dag duren

-

0

0

% verhardingen met kwaliteit voldoende

93 %

93 %

96 %

Aantal bewoners actief in onderhoud

16.300

14.355

17.261

*Het cijfer wordt berekend door Onderzoek en Statistiek op basis van resultaten van de enquête Leefbaarheid.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 58.129

63,2 %

Baten

€ 23.069

35,9 %