Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.6 Begraven

We willen kwalitatief goede en betaalbare begraafplaatsen met voldoende capaciteit en keuzevrijheid. We hebben een wettelijke taak in het verwerken van aangiftes van overlijdens en in het faciliteren van begrafenissen. Daarnaast verzorgen we uitvaarten van overledenen wanneer niemand anders daarin kan voorzien. We koesteren onze begraafplaatsen die door hun parkachtige inrichting vaak ook cultuurhistorische rustpunten zijn in de drukte van het stedelijk leven.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en

Behaald
 2017

Beoogd

2018

Behaald
2018

% van de begraafplaatsen dat voldoet aan de beoogde beeldkwaliteit

90 %

90 %

90 %

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden in 2018 de onderhoudskwaliteit van de begraafplaatsen op peil houden door een gerichte inzet van de personele capaciteit. Alle overlijdensaangiftes verwerken we zo efficiënt mogelijk en we realiseren voldoende begraafcapaciteit voor de toekomst door het ruimen van graven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Gezorgd voor een zorgvuldige verwerking van alle aangiftes van overlijden;
  • De begraafplaatsen beheerd volgens de BORG-doelstellingen;
  • 328 begrafenissen gefaciliteerd;
  • 38 uitvaarten op gemeentekosten uitgevoerd;
  • Gestart met de voorbereidingen voor de ruiming van de eerste 350 graven op Selwerderhof.  

Conclusie

Met de activiteiten die we in 2018 hebben uitgevoerd, hebben we onze doelstellingen voor dit beleidsveld gerealiseerd.

ga terug