Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.4 Dierenwelzijn

Dierenwelzijn raakt zowel dieren als mensen in onze gemeente. Daarom zetten wij ons in om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en dieronvriendelijk handelen in de Gemeente Groningen te voorkomen. We stimuleren diervriendelijk handelen. Gemeenten hebben wettelijke taken voor het verzorgen en opvangen van gevonden dieren en dieren in nood. We nemen deze taken serieus en hechten er waarde aan dat deze dieren goed opgevangen en verzorgd worden.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden in 2018 blijven voldoen aan onze wettelijke taken voor het opvangen en verzorgen van gevonden dieren en dieren in nood.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Regie gevoerd op onze overeenkomst “Basisarrangement Dierenwelzijn” met de Dierenbescherming. In deze overeenkomst hebben we al onze wettelijke taken opgenomen;
  • Daarnaast hebben we de overeenkomst met alle samenwerkende partijen geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat we het proces rondom dieren in nood prima geregeld hebben. De samenwerkende partijen zijn goed op elkaar ingespeeld en ondersteunen elkaar in de keten. Door deze samenwerking hebben we een stap voorwaarts gezet in de professionalisering. Hiermee zijn we een voorbeeld voor andere gemeenten in de regio;
  • De overeenkomst met alle samenwerkende partijen zodanig aangepast dat deze met ingang van 2019 ook van toepassing is op het grotere gebied van de nieuwe Gemeente Groningen;
  • De kattenactie voortgezet. Deze actie voeren we sinds 2012 samen uit, met bijna alle dierenartspraktijken in onze gemeente. Abonnees van de Stadjerspas krijgen hierbij korting op het steriliseren, castreren en/of chippen van hun kat. In de afgelopen jaren zijn er ondertussen meer dan 1300 katten geholpen. Dit aantal stijgt nog elk jaar.

Conclusie

Met de activiteiten die we in 2018 hebben uitgevoerd, hebben we onze doelstellingen voor dierenwelzijn gerealiseerd.

ga terug