Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.2 Riolering en water

We zorgen voor een goed functionerend water- en rioleringssysteem. Hiermee waarborgen we het welzijn van mens en dier, en borgen we de kwaliteit van het milieu zoals vastgesteld in het Groninger water- en rioleringsplan 2014-2018. Samen met de waterschappen en het waterbedrijf werken we aan verdere samenhang van het waterbeleid in het Waterakkoord.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

 Prestatie indicator(en)

Behaald
 2017

Beoogd

2018

Behaald
2018

Aantal meters riool dat is vernieuwd

9.000

9.143

7.194

Toename oppervlakte (ha) verharding waar regen- en afvalwater wordt gescheiden

3,2

4,4

3,2

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden in 2018 de verdere uitvoering van het Groninger water- en rioleringsplan (GWRP) 2014 – 2018 realiseren. Hiermee houden we de kwaliteit van het riool op peil en verbeteren we de scheiding tussen schoon en vuil water.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • / De verbeteringsmaatregelen voor de waterstructuur van het Stadspark uitgevoerd. Zie ook de paragraaf 2 duurzaamheid en Paragraaf 1 integraal gebiedsgericht werken ;
  •  80% van het riool in Kostverloren vervangen en hersteld; Zie ook Paragraaf 1 integraal gebiedsgericht werken ;
  • Voor de aanpak van Ringweg Zuid het riool verlegd.
  • Een aantal vijvers gebaggerd en de natuurlijke inrichting van vijveroevers uitgebreid.

Conclusie

Het aantal meters riool dat we in 2018 hebben vernieuwd is minder dan wat we hebben beoogd. De reden daarvan is een langere voorbereidingstijd en inspraakprocedures die meer tijd vergen dan vooraf verondersteld.  In 2018 hebben we de verbetermaatregelen uit het waterstructuurplan Stadspark uitgevoerd.
De noodzakelijke verlegging van het riool voor de aanpak van de zuidelijke ringweg hebben we in goede afstemming met de andere betrokken partijen naar volle tevredenheid afgerond. De optimalisatie van het gemeentelijke rioolstelsel loopt.

ga terug