Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.7 Bewonersparticipatie

We ondersteunen bewonersinitiatieven. Voor een schone en hele stad zijn de bewoners zelf mede verantwoordelijk. Een grotere betrokkenheid van buurtbewoners leidt tot minder vervuiling en schade en tot meer tevredenheid. Vanuit ons voedselbeleid faciliteren we initiatieven van bewoners op het gebied van moestuin-tuinieren en stadslandbouw.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald
 2017

Beoogd

2018

Behaald
2018

Aantal gefaciliteerde participatieprojecten

439

400

578

Wat wilden we bereiken in 2018?

Ook in 2018 wilden we minstens net zoveel participatieprojecten faciliteren als in 2017.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Conclusie

We hebben in 2018 meer dan het beoogde aantal acties en activiteiten gefaciliteerd. Ongeveer 17.000 inwoners waren op enigerlei wijze betrokken bij ruim 600 acties en activiteiten. Zo boden we binnen de kaders van het programma ‘Groningen Schoon Dankzij Mij’ bewoners, scholen, instellingen en verenigingen diverse mogelijkheden om bij te dragen aan schone woon-en leefomgeving en steunden we diverse initiatieven van verschillende partijen.
In 2018 is het aantal aanvragen voor geveltuintjes sterk gestegen. Er zijn in het kader van biodiversiteit en de actie ‘Steenbreek’ 600 (2 km) geveltuintjes aangevraagd en aangelegd.
Tot slot zijn we afgelopen jaar gestart met een pilot ‘Grunn Gras’. Deze pilot heeft tot doel om meer open verharding aan te brengen en wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2019.  

ga terug