Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

Relevante ontwikkelingen

In 2018 zijn we gestart met een nieuwe schouwmethode voor de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Deze nieuwe manier van schouwen vond plaats via het Stadspanel, maar ook via een schouw door een externe organisatie, Cyber. Met de uitvoering van het reguliere onderhoud en diverse projecten op het gebied van groot onderhoud en vervanging hebben we de beoogde BORG-score voor de gemeente Groningen nagenoeg gehaald.
We constateren daarnaast dat het aantal bewoners dat actief betrokken was bij het onderhoud in 2018 weer is toegenomen.
Onze inzet in duurzaam afvalbeleid heeft geleid tot een lichte stijging van het hergebruik van huishoudelijk afval (59 %).  
De noodzakelijke verlegging van het riool voor de aanpak van de zuidelijke ringweg hebben we in goede afstemming met de andere betrokken partijen naar tevredenheid afgerond.
Tot slot hebben we ook binnen het programma kwaliteit van de leefomgeving voorbereidingen getroffen voor de gemeentelijke herindeling.