Programma 2: Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.3: Bedrijvige stad

Met dit deelprogramma zorgen we voor een goed ondernemersklimaat en vestigingsklimaat in onze gemeente. We bieden ondernemers maximaal de ruimte om te ondernemen. Met aantrekkelijke en bereikbare werklocaties, klantgerichte dienstverlening en ondersteuning. Voor het ondernemingsklimaat is ook de arbeidsmarkt van betekenis. Een goede aansluiting van ons arbeidsmarktbeleid is te vinden in Programma 1: Werk en inkomen

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald
 2018

Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen door starters

1.853

> dan in 2017

1.891

Aantal hectare uitgegeven bedrijventerrein

24,5

> 5

6.7

% leegstaand vloeroppervlakte kantoren

9,8%

< dan in 2017

8.5

Rapportcijfer tevredenheid ondernemers

-

> dan in 2017

6.8

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente" . Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2014

2015

2016

2017

2018

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

95,5

97

99,8

103,8

-

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 866

2,8 %

Baten

€ 18

0,1 %