Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.3.3 Aansluit vraag en aanbod van werk bevorderen

We streven naar een arbeidsmarkt waar werkgevers kunnen beschikken over de juiste arbeidskrachten en waar zoveel mogelijk mensen meedoen in een betaalde baan. We ondernemen of steunen activiteiten die werkgevers ondersteunen in hun personeelsbeleid. Het beleid om mensen op weg te helpen naar de arbeidsmarkt is te vinden in Programma 1: Werk en inkomen.

De steeds intensievere samenwerking met het regionale bedrijfsleven mondt uit in gezamenlijke projecten en activiteiten in 2018 om samen te zorgen voor meer werkgelegenheid en een betere aansluiting: meer reguliere banen, maar bijvoorbeeld ook meer leerwerkplekken, stageplaatsen en garantiebanen.

Wat wilden we bereiken in 2018?

Samen met het (regionale) bedrijfsleven willen we projecten en activiteiten organiseren en bevorderen die de werkgelegenheid stimuleren en die de aansluiting tussen vraag en aanbod beter op elkaar afstemt.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Projecten voortkomend uit de Economische Agenda samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen oppakken;
  • Stimuleren kennisdeling in het bedrijfsleven op het gebied van personeel;
  • Talenten in contact brengen met Groningse bedrijven;
    Zie 2.3.5 Talent en bedrijfsleven koppelen

Conclusie

We hebben de koppeling tussen talenten en het Groningse bedrijfsleven gefaciliteerd en gestimuleerd, zie 2.3.5 Talent en bedrijfsleven koppelen . Dit doen wij in samenwerking met de onderwijsinstellingen, studieverenigingen, OTP, Marketing Groningen op verschillende schaalniveaus. Voorbeelden van projecten in 2018 zijn; Meet your Future events, het ondersteunen van studentenconferenties, Business Meets University, Student Consultancy, Check the Bizz en de vmbo carrousel.

ga terug