Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.2.5 Warenmarkten en standplaatsen

De warenmarkt in de binnenstad en de wijkmarkten leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke, levendige en ondernemende binnenstad. Net als in andere grote gemeenten verandert ook in Groningen het denken over de functie een het gebruik van de binnenstad. De verblijfsfunctie van onze binnenstad groeit.
We zien de warenmarkt, nu en in de toekomst, als belangrijke economische motor die bijdraagt aan het aantrekken en bedienen van bezoekers. Samen met horeca, detailhandel en de evenementen in de binnenstad zorgt de markt voor levendigheid, sfeer en een aantrekkelijk aanbod. Om tot één van de beste binnensteden van Nederland te blijven behoren en onze trots op de markt jaar in jaar uit te kunnen dragen, willen we de kracht en de functie van de markt verder versterken, en daarmee haar bijdrage aan de beleving van de binnenstad van Groningen. Aan de hand van ‘Bestemming Binnenstad’ geven we invulling aan de ruimtelijke inpassing van de markt.

Wat wilden we bereiken in 2018?

In 2018 wilden we wij met de marktondernemers en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel werken aan de toekomst van de warenmarkt, waarin aan de hand van 'Bestemming Binnenstad' de warenmarkt zich verder ontwikkelt op kwaliteit. In dit project wilden we eerst onze aandacht vestigen op de ruimte voor de warenmarkt in aansluiting bij de ontwikkelingen in de binnenstad.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Organiseren, faciliteren en vergunningen verstrekken voor markt- en standplaatsen;
  • We hebben de komst van een nieuwe wijkmarkt, geïnitieerd door bewoners uit de Korrewegwijk, begeleid en gefaciliteerd;
  • We hebben in nauw overleg met marktondernemers en de CVAH stappen gezet in het project Toekomst van de Warenmarkt. Zo spraken we over scenario's en uitgangspunten voor de ruimtelijke inpassing van de warenmarkt in de binnenstad.   

Conclusie

In goede samenwerking met de CVAH, marktondernemers en continue standplaatshouders werken wij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke, kwalitatief hoogstaande en gevarieerde warenmarkt, zowel voor nu als voor in de toekomst. We spelen daarbij in op nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we geholpen het bewonersinitiatief voor een nieuwe wijkmarkt in de Korrewegwijk te realiseren. In het kader van het project de Toekomst van de Warenmarkt hebben we in nauw overleg met alle partijen stappen gezet voor de ruimtelijke inpassing van de warenmarkt. De warenmarkt heeft een advies aan de gemeente geformuleerd voor de ruimtelijke inpassing. In dit advies staat een scenario dat aansluit bij de ontwikkelingen in de binnenstad én bij de behoeften van marktondernemers. Uitgangspunt is dat in de toekomst op de Grote Markt meer ruimte voor evenementen wordt gemaakt. De Vismarkt behoudt haar karakter als handelsplein. In het project 'Toekomst van de warenmarkt' krijgen het ruimtebeslag en de uitgangspunten voor één centrummarkt steeds verder vorm. We blijven bij dit project stevig inzetten op een zorgvuldig en gedragen proces samen met de ondernemers in de binnenstad, en met de marktondernemers in het bijzonder.

ga terug