Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.3.2 Bedrijvigheid breed stimuleren

We stimuleren bedrijvigheid in brede zin en we ondersteunen ondernemers. Extra aandacht besteden we aan starters en aan duurzaam ondernemen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald 2017

Beoogd

 2018

Behaald 2018

Aantal bedrijfsbezoeken

550

> dan in 2017

560

Aantal adviesgesprekken met startende ondernemers

80

> dan in 2017

60

Aantal adviesgesprekken horeca

>700

> dan in 2017

700

Aantal begeleide bedrijfsverhuizingen

>20

> dan in 2017

20

Wat wilden we bereiken in 2018?

We ondersteunen en stimuleren werkgevers en ondernemers om te ontwikkelen en te groeien.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Bedrijven diensten op maat verlenen;
  • Het ondersteunen van ondernemersavonden en prijzen voor ondernemers;
  •  Alle gebieden: (Startende) ondernemers stimuleren en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken ;
  • Ondersteunen ZZP-ers en kleine zelfstandigen;
  •  Duurzaam ondernemen stimuleren. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid .

Conclusie

Er zijn in 2018 in totaal 4 MKB Ondernemersavonden georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden ruim bezocht en voldoen nog steeds in een behoefte bij de ondernemers. Daarnaast hebben we bijeenkomsten georganiseerd met het IPG (Inkoop Platform Groningen) waardoor de ondernemers in contact kwamen met de verschillende inkopers.
We hebben  verschillende prijzen ondersteund waardoor het ondernemerschap gestimuleerd wordt. Dit zijn de Groninger ondernemingsprijs, de Jonge ondernemersprijs, de Innovatie Award, de Anner Award en de meest sympathiekste ondernemer.

Ondernemen met impact staat volop in de belangstelling en het aantal bedrijven dat op deze manier onderneemt groeit wereldwijd. In 2018 heeft het college het actieprogramma Ondernemen met impact! vastgesteld. De uitvoering is afhankelijk van besluitvorming in 2019. De Social Impact Day hebben wij ook ondersteund.

ga terug