Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.3.6 Ontwikkeling ZZP en start-ups

De economie verandert; het aandeel kleine bedrijven en zpp'ers in de totale werkgelegenheid is gegroeid. Werken kun je tegenwoordig overal; vanuit huis, in je wijk in de koffiecorner, op kantoor of in een oude fabriekshal. Bovendien is het gemakkelijk om voor jezelf te beginnen. Werkende mensen  zorgen voor een bepaalde dynamiek en vergroten de leefbaarheid van gebieden. Groningen staat bovendien bekend als innovatieve stad, waar je als startup je ideeën, kennis en expertise kunt proberen te verkopen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald

 2018

Aantal startende ondernemers

1.853

>dan in 2017

1.891

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen dat Groningen een “startup city” is en blijft en we willen Groningen Startup City meer bekendheid te geven, de community  verbinden en groei naar scale-up stimuleren. We willen ook dat Groningse ondernemersklimaat geschikt is voor zzp'ers. Daar past bij dat het in Groningen gemakkelijk moet zijn om passende huisvesting te vinden als starter, startup en als zzp'er. We willen daarom collectieve huisvestingswensen van zzp'ers en startups faciliteren en de vestiging van wijk-werkplekken stimuleren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • In 2018 hebben we het programma van "Founded in Groningen" (FiG) doorontwikkeld en brachten we vele partners en initiatieven samen. We ondersteunden FiG onder andere met hun werkzaamheden en we organiseerden eigen evenementen/projecten. De portal heeft nieuwe functionaliteiten gekregen, we hebben community-bijeenkomsten georganiseerd met broedplaatsen en startup initiatieven, we organiseerden workshops voor startups die net niet klaar zijn voor financiering en we co-financierden inactieven voor startups;
  • Vanuit FiG is het programma Startup in Residence opgezet in 2018. In het Startup in Residence programma dagen verschillende organisaties jonge ambitieuze startups uit om vooraf gedefinieerde maatschappelijke problemen en stedelijke uitdagingen op te lossen. Wij treden hierin op als launching customer bij de meest belovende oplossingen die bijdragen aan een slimme, efficiënte en leefbare stad. Het programma creëert kansen voor startups en jonge ondernemers, en verbindt hen met MKB, overheid en corporaties. De eerste editie heeft in 2018 plaatsgevonden. Een voorbeeld van een project is de samenwerking van SecGroen met Stadsbeheer over sensoren in de grond van het Noorderplantsoen.
  • We zijn lid van StartupDelta, samen met hun kijken we landelijk hoe we Nederland als startup land kunnen verbeteren. Deze samenwerking zet Groningen nationaal en internationaal op de kaart.
  • Sinds 2 jaar is er een startup visum regeling voor internationals die een bedrijf willen beginnen. Het IWCN helpt met de visum aanvraag, en er wordt nauw samengewerkt met facilitators in de regio, zoals het Launchcafe in Groningen. Nieuwe innovatieve startups worden aangetrokken naar deze regio, zij creëren nieuwe werkgelegenheid;
  • Faciliteren van (door)ontwikkeling van collectieve huisvestingswensen, broedplaatsen en versnellingsplekken;
  • Het ondersteunen en faciliteren van zzp'ers.

Conclusie

Groningen staat nog steeds op de kaart als startup stad in Nederland. Andere Europese steden zien bij verschillende presentaties in Brussel dat Groningen een bruisende stad is met jong ondernemend talent. We hebben gewerkt aan het beter verbinden van het startup ecosysteem. Van 2017-2019 stimuleren we het startup ecosysteem met het programma Founded in Groningen. In 2018 is het programma Startup in Residence gestart, dit heeft de bekendheid van de startup scene in Groningen vergroot. Ook in 2018 zijn we lid van StartupDelta.

Afgelopen jaar hebben wij een onderzoek laten uitvoeren om een beeld te krijgen van de huidige huisvestingssituatie en knelpunten in broedplaatsen, incubators, ateliers en bedrijfsverzamelgebouwen.
Aanbevolen is om als gemeente de bestemming als broedplaats te faciliteren en een eenduidig aanspreekpunt te organiseren voor het beoordelen van aanvragen en vergunningen en zo de kansen te optimaliseren. Zie de rapportage van het onderzoek Groningen Groeit, Quickscan Broedplaatsenbeleid Gemeente Groningen .

ga terug