Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.3.4 Handelsrelaties met het buitenland bevorderen

We willen Groningen uitbouwen tot een internationale kennisstad van betekenis en een sterke economische regio in Europa. We bevorderen de (internationale) samenwerking met het Groningse bedrijfsleven en helpen mee om buitenlandse investeringen in Noord-Nederland uit te lokken. Door het stimuleren van betere (internationale) verbindingen ondersteunt Groningen Airport Eelde de Noordelijke economie en draagt bij aan de ontwikkeling van onze kennisstad. Het beleid om onze kennissectoren in internationaal perspectief te stimuleren en te profileren, vindt u in deelprogramma 2.1: Groningen kennisstad .

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald 2017

Beoogd
 2018

Behaald 2018

Aantal (handels)projecten met het buitenland

> 20

> 15

>25

Wat wilden we bereiken in 2018?

We continueren onze (handels)contacten met Noord-Duitsland en China. We zorgen dat deze contacten zoveel mogelijk ten goede komen aan het Groningse bedrijfsleven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Onze (handels)contacten en projecten voorzetten met Noord-Duitsland en China;
  • We zijn in 2018 opnieuw met een handelsmissie met Hamburg mee geweest, hier is samen met kennisinstellingen en bedrijven de samenwerking gezocht rondom het speerpunt waterstof. Deze synergie heeft geleid tot bezoeken over en weer naar partijen in Japan, met in het kielzog verschillende Groningse ondernemers en kennisinstellingen. Het thema energie in bredere zin stond centraal bij diverse inkomende en uitgaande delegaties, waarbij steevast relevante regionale partijen worden aangehaakt (o.a. New Energy Coalition);
  • We hebben buitenlandse overheidsvertegenwoordigers hartelijk ontvangen. Met de bedoeling om deuren te openen voor regionale belanghebbenden, wordt deze bestuurders een passend programma geboden. Het programma voor de ambassadeur van de VS, dhr. Hoekstra, had naast de zakelijke component ook een persoonlijk tintje. Naast zeer specifieke programma’s, zoals voor het Mexicaanse ministerie van energie, werken we ook aan relatiebeheer met bijvoorbeeld een ambassadeursconferentie.
  • Internationale projecten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen uitvoeren;
  • Als aandeelhouder Groningen Airport Eelde faciliteren.

Conclusie

De voor 2018 gestelde doelen, het continueren van de (handels)contacten met Noord-Duitsland en China zijn ruimschoots gehaald. Er zijn meer dan 25 handelsprojecten met het buitenland georganiseerd.

De startup scene in Groningen is onderscheidend bij de internationale profilering van ons vestigingsklimaat. Diverse delegaties (uit o.a. Espoo en Oldenburg) hebben kennis gemaakt met Founded in Groningen, de incubators en daarin gevestigde bedrijven. Een groep Groningse startups heeft vanuit Fouded in Groningen in 2018 het startup event Slush bezocht in Helsinki.

Voor het verder ontwikkelen van Groningen Airport Eelde is in 2017 6 miljoen euro beschikbaar gesteld door de raad. Samen met het beschikbaar gestelde budget van de andere aandeelhouders kan Groningen Airport Eelde weer verder werken aan de toekomst. Ook heeft de raad besloten de aandelen beschikbaar te stellen. De verwachting is dat met het beschikbaar gestelde budget voldaan wordt aan de eisen voor een nieuw luchtvaartbesluit.

ga terug