Programma 2: Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.1: Groningen Kennisstad

Door de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, de mbo-instellingen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en kennisintensieve bedrijven heeft Groningen toegang tot innovatieve kennis en daarmee veel kansen voor nieuwe kennisintensieve bedrijvigheid. Die kansen willen we benutten. Als gemeente bevorderen we de samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende partijen en ondersteunen we nieuwe initiatieven. Ook communiceren we actief en internationaal over de kwaliteiten van Groningen als kennisstad.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald
 2018

Het aantal werkzame personen in onze speerpuntsectoren

50.913

> dan in 2017

53.393

% bedrijven dat nieuwe producten ontwikkelt

-

> dan in 2017

19.5%

Aandeel bedrijven dat samenwerkt met kennisinstellingen

-

> dan in 2017

25.3%

Aantal studenten op HBO- en WO-opleiding
(waarvan aandeel buitenlands)

60.093 (14.4%)

> dan in 2017

59.400
(9.4% Hanze, 22.6% RUG)

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.446

7,8 %

Baten

€ 890

5,7 %