Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.1.4 (Inter)nationaal Promoten van onze kennissectoren

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Aantal samenwerkingsprojecten op gebied van Kennis/innovatie

8

 > 2

23

Aantal profileringsprojecten Groningen kennisstad

3

> 2

3

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen Groningen meer strategisch en samen met onze partners profileren. Marketing Groningen heeft in 2018 een propositie ontwikkeld om het economisch profiel van Groningen samen onze partners uit te dragen. Als onderdeel van ons internationaliseringsbeleid promoten we onze economie in internationaal perspectief. Dit doen we door te werken aan focus en gerichte internationale samenwerking en profilering.
We wilden meer dan 5 samenwerking/profileringsprojecten op het gebied van kennis en innovatie met onze partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen opzetten. Daarnaast zijn we doorgegaan met het realiseren van projecten uit het welkomstbeleid 2.0 en ondersteunen van het IWCN.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • In december 2018 hadden we 12 lopende Europese samenwerkingsprojecten in onder andere de programma’s H2020 en Interreg. Nog eens 9 zijn nog in ontwikkeling of zijn aangevraagd;
  • We bezochten verschillende conferenties en bijeenkomsten ter promotie van onze kennissectoren. Bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie in Parijs. Onder andere door deze bijeenkomsten zijn we een samenwerking aangegaan met de OECD om te komen tot een aanpak op het gebied van circulaire economie in Groningen. We hebben ons gepresenteerd op Londen Future City’s Conference, op de Sister City Conference en de World Economic Forum in Tijanjin;
  • In onze notitie Economische kansen voor Healthy Ageing , geven wij aan dat een juiste profilering  investeringen en bedrijvigheid kan aantrekken. In samenwerking met de LifeCooperative hebben wij afspraken gemaakt over het gezamenlijk profileren van de Life Science Sector tijdens nationale en internationale beurzen in 2018. Het bezoek aan de Bio Europe Spring in Amsterdam in mei 2018 was een eerste aanzet tot meer gezamenlijke profilering. Dit zullen wij in 2019 voortzetten.
  • We hebben de bekendheid van de Groningse digitale economie en de startup scene vergroot door het ondersteunen en faciliteren van verschillende projecten. Voorbeelden van projecten zijn: Blockchain innovatie programma, Draadloos Groningen, Digital Society Hub, Building Digitaal en Digitaal Vakmanschap (Noorderpoort).  Het programma Startup in Residence heeft ook bijgedragen aan de bekendheid van de startup scene in Groningen;
  • Het IWCN heeft zich gepresenteerd aan (inter)nationale PhD studenten tijdens de PhD-day in september 2018. Internationale studenten hebben tijdens de presentatie van IWCN informatie gerelateerd tot werken in het Noorden ontvangen. Voor deze presentatie was veel belangstelling;
  • Ontwikkelen aanpak internationalisering door onder andere beter en efficiënter met partners zoals kennisinstellingen en bedrijven uit de stad af te stemmen;
  • In maart 2018 is de kick-off geweest van Top Dutch Talent. Het was de officiële start van het project voor talent in Noord Nederland. In 2018 is verder gewerkt aan het realiseren van een platform voor talent en bedrijven in Noord Nederland. Tijdens de kick-off is ook de Engelse website met nieuws uit het Noorden "Northern Times" gelanceerd. Deze site geeft informatie weer over de Nederlandse cultuur, lifestyle en de laatste academische en economische ontwikkelingen uit de regio.

Conclusie

In 2018 zijn er veel samenwerkings- en profileringsprojecten uitgevoerd op het gebied van kennis en innovatie. Deze projecten waren op nationaal en internationaal niveau.
Samen met Marketing Groningen hebben we verder gewerkt aan de economische positionering van Groningen en de regio. Deze positionering gebruiken we voor externe (inter)nationale promotie van onze regio. We bezochten verschillende nationale en internationale conferenties en bijeenkomsten ter promotie van onze kennissectoren. Hieruit zijn samenwerkingen op verschillende thema's ontstaan.

ga terug