Programma 2: Economie en werkgelegenheid

Relevanten ontwikkelingen

Groei werkgelegenheid
Het gaat goed met de Groningse economie. In 2018 is de werkgelegenheid toegenomen met 5.177 banen. Steeds meer mensen vinden een baan en met 874 nieuwe vestigingen is de economische structuur van de stad verder versterkt. De banengroei in de gemeente Groningen (3.7%) ligt boven de landelijke groei (2.2%). De ontwikkeling van het aantal vestigingen (5%) ligt iets boven het landelijke cijfer (4.6%). De economische groei van de stad zet verder door en ook de verwachtingen qua groei voor 2019 zijn gunstig. Wel wordt het steeds moeilijker om ontstane vacatures in te vullen.

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal

%

Banen

131.972

133.604

135.012

139.151

145.098

5.177

3.7%

Vestigingen

15.729

16.163

16.644

17.451

18.287

874

5.0%

Meer samenwerking
Vanuit de economische Agenda en G-kwadraat ondersteunen we samenwerking tussen bedrijven, instellingen, organisaties en de overheid. Deze samenwerking werpt duidelijk zijn vruchten af. Het Fonds Ondernemend Groningen (het Fonds) is in 2017 geëvalueerd en wordt door alle ondervraagde organisaties en geledingen gewaardeerd en als meerwaarde erkend. De raad heeft het Fonds voor onbepaalde tijd voortgezet en de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente met het Fonds is verlengd. In het kader van de gemeentelijke herindeling met Haren en ten Boer vanaf 1 januari 2019, hebben de eerste voorbereidende gesprekken plaatsgevonden.
De Koepel Economische Agenda heeft een nieuwe voorzitter gekregen en een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Vanaf eind 2018 wordt er vier keer per jaar een themabijeenkomst georganiseerd waar ervaringen, ambities en knelpunten worden gedeeld.

Daarnaast hebben we de samenwerking met Marketing Groningen in 2018 versterkt door het opstellen en uitvoeren van een nieuw convenant.

Multiplier
We stimuleren de economische ontwikkeling door samenwerking te bevorderen, innovatie te stimuleren en Groningen te profileren. Daarnaast zetten we voor initiatieven vanuit de markt middelen in als cofinanciering. Dit vinden we terug in de multiplier, dit cijfer geeft aan wat onze financiële bijdrage is geweest ten opzichte van het totaal. De gemiddelde multiplier voor projecten uit G-kwadraat is het afgelopen jaar 1: 17,5 geweest. Voor kennisprojecten is dit 1:25,2 en voor de projecten die onder aantrekkelijke en bedrijvige stad vallen 1:5.

Arbeidsmarkt
Van de 6.000 openstaande vacatures is 34% moeilijk vervulbaar (Arbeidsmarkt Groningen, UWV 2018). In verschillende sectoren ontstaan personeelstekorten, onder andere in de bouw, zorg, horeca, ICT en techniek. Bedrijven ervaren hierdoor een productiebelemmering. Daarnaast verandert door automatisering en digitalisering de arbeidsmarkt in een hoog tempo. Ook brengen demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, uitdagingen met zich mee voor de vraag en aanbod van werk en personeel. Continuïteit in de focus op de sterke bestaande clusters Healthy Ageing en IT is hierom van belang.

Healthy Ageing
Al jarenlang werken de gemeente Groningen, kennisinstellingen, bedrijven en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands samen met vele andere partners aan het thema Healthy Ageing; het vergroten van het aantal gezonde levensjaren van de inwoners van de regio. De Groningse concentratie van kennis rond het thema Healthy Ageing biedt veel kansen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in deze sector. In 2018 is de strategische Healthy Ageing agenda verder uitgewerkt. De agenda bestaat uit vijf prioritaire doelen, die samen met verschillende stakeholders in activiteiten en projecten worden uitgewerkt; innovatie en cross-overs, profileren, internationale samenwerking, opleiding en toekomstige ontwikkelingen arbeidsmarkt en praktische ondersteuning.

IT
Het afgelopen jaar hebben we alle verschillende partijen op het gebied van digitalisering bij elkaar gebracht en gezamenlijke plannen gemaakt. Samen met hen zullen we in 2019 het project Groningen Digital City verder ontwikkelen. Vanuit de digitale agenda zijn er verschillende projecten uitgevoerd. Financieel is er bijgedragen aan de werkplaats digitaal vakmanschap (Kasteel.Gro), er zijn projecten ontwikkeld voor MKB & digitaliseren en cybersafety en de focus lag op thema's als onderwijs en emancipatie. Er is gekeken naar de mismatch op de arbeidsmarkt, voor mensen met IT-kennis en ervaring is terugkeren naar de IT-sector een optie.

Snel internet in het buitengebied
Een betrouwbare en stabiele snelle internetverbinding voor burgers, zzp'ers en bedrijven is in toenemende mate essentieel voor deelname aan het maatschappelijk en economisch verkeer. In 2018 is het besluit genomen door de Provincie Groningen om de aanleg van nieuwe Next Generation Access (NGA)- netwerken in het Groningse buitengebied te stimuleren onder het project 'Snel Internet'. De uitrol hiervan is voorzien in 2019.