Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.1.6 Huisvesten van kenniseconomie

Samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken we aan het versterken van de kenniseconomie door het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor economische groei. In de Groningen zijn verschillende fysieke plekken waar kennis is geconcentreerd. We willen dat deze kennisdynamo's verder kunnen ontwikkelen, daarom werken we aan de verdere ontwikkeling van de Campus Groningen (inclusief de Healthy Aging Campus bij het Universitair Medisch Centrum Groningen). Ook rond het Martini Ziekenhuis zien we samen met bedrijfsleven kansen voor een campus ontwikkeling. Een belangrijke randvoorwaarde voor de groei van de kenniseconomie is de doorontwikkeling van kennis. Doorontwikkeling van kennis betekent komende jaren een verdere ontwikkeling van internationalisering van de Campus Groningen zodat het vestigingsklimaat voor internationals versterkt wordt.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen samen met onze bedrijven en kennisinstellingen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze kennisdynamo's.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Ontwikkeling van een vestigingskader voor de Campus met als doel gezamenlijke uitgangspunten te definiëren waar we initiatieven van nieuwe bedrijvigheid aan kunnen meten;
  • Ook in 2018 hebben wij onze samenwerking met de Healthy Ageing Campus Coöperatie geïntensiveerd. Hierin hebben wij met name ingezet op de economische kansen binnen de cross overs Health & Technology en Health & It. We zullen in gezamenlijkheid nadenken hoe we de werkgelegenheid, internationalisering en innovatie verder kunnen aanjagen, startups kunnen faciliteren en samenwerkingsfaciliteiten kunnen realiseren (InnoLab-strategie).

Conclusie

De Campus Groningen kende in 2018 een positieve doorontwikkeling. De Campus Groningen is de snelst groeiende campus, de op een na grootste campus qua totale werkgelegenheid en haalt de top 3 kijkende naar het grootste aantal gevestigde bedrijven. De toename qua werkgelegenheid 2014-2018 bedraagt 60%, het landelijke gemiddelde van alle volwassen campussen is 20%. De toename van bedrijvigheid 2014-2018 bedraagt 74%, het landelijke gemiddelde van alle volwassen campussen 28%.

De aantrekkingskracht van de Campus werd op verschillende manieren duidelijk. Zowel de vraag naar grond nam toe, als de interesse voor specifieke op de campus gevestigde bedrijven. Het afgelopen jaar is er nieuwe bedrijvigheid opgezet in de vorm van het nieuw gebouwde innovatiecentrum van AVEBE, de afronding van het protonencentrum dat klaar is voor de eerste patiënten en de opening van Startup City, proeftuin BuildinG en het nieuwe Datacenter D'Root van Bytesnet.

In een groeiende kenniseconomie, globalisering van organisaties en een toenemende demografie neemt de vraag naar kenniswerkers verder toe en worden bedrijven, kennisinstellingen en overheden steeds internationaler. De groei van internationale medewerkers, studenten en startups zal verder toenemen met ondersteuning van het IWCN.

ga terug