Programma 2: Economie en werkgelegenheid

2.1.5 Talent en bedrijfsleven koppelen

We bevorderen meer en betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ook willen we dat aankomende professionals meer in contact komen met bedrijven uit de stad en de regio. We ondersteunen initiatieven die deze samenwerking bevorderen. Daarnaast willen we voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten in de Groningse regio behouden en aantrekken.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen de ingezette lijn voortzetten en aanvullen met concrete initiatieven waarbij we uiteindelijk voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten voor de Groningse regio realiseren. In de samenwerking met onze kennisinstellingen nemen we het MBO mee.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • In 2018 hebben we in samenwerking met de onderwijsinstellingen, stichting Ondernemerstrefpunt en Marketing Groningen onder de noemer "Meet your Future" initiatieven opgezet om de verbinding te leggen tussen onderwijs en het regionale bedrijfsleven. Bij de eerste twee events was de focus op het verbinden van besturen van studieverenigingen met regionale bedrijven. Hier zijn contacten gelegd en onderling hebben partijen vervolgactiviteiten afgesproken. Tijdens de promotiedagen is er gefocust op de verbinding tussen MBO leerlingen en regionale partijen;
  • Er is ondersteuning gegeven aan initiatieven vanuit de onderwijsinstellingen. Samen met de RUG hebben wij Business Meets University georganiseerd, hier kunnen bedrijven ingebrachte cases laten beantwoorden door studenten. Wij hebben geparticipeerd in een project ingezet door Student Consultancy (RUG). Hier hebben studenten gewerkt aan een businesscase vanuit het regionale bedrijfsleven;
  • Wij hebben de stichting Ondernemerstrefpunt ondersteund en ook geparticipeerd aan de activiteiten die zij organiseren voor vmbo, havo en vwo scholieren; Check the Bizz en de vmbo carrousel;
  • Daarnaast hebben we verschillende studentenconferenties ondersteund in de vorm van het afnemen van pakketten. Deze pakketten hebben wij in laten vullen door regionale bedrijven. Deze regionale bedrijven hebben hier de mogelijkheid gekregen om zichzelf te profileren, om in contact te komen met talent en om recruitment activiteiten te ondernemen;
  • Wij hebben in samenwerking met Marketing Groningen gewerkt aan zichtbaarheid en economische profilering, onder andere tijdens 'Kei to your Future';
  • In november 2018 is de rapportage Talent in Regio uitgebracht waarin de huidige informatiebronnen betreffende vraag en aanbod van talent op de arbeidsmarkt in beeld is gebracht.

Conclusie

We hebben nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroeps onderwijs, wetenschappelijk onderwijs en het bedrijfsleven. De technologische vernieuwingen en veranderende wereld zorgen voor uitdagingen waar deze kennisinstellingen op in moeten spelen. Door onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden dragen we bij aan een betere aansluiting van de opleidingen op de vraag van werkgevers. Daarnaast hebben we ons erop gericht om talent dat in de regio nodig is te behouden. We hebben initiatieven genomen om bij studenten regionale werkgevers en kansen beter onder de aandacht te brengen. Hiermee blijven we de komende jaren door gaan.

ga terug