Paragraaf 5: Financiering

Overzicht uitgezette langlopende leningen

Overzicht uitgezette langlopende leningen

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de uitgezette (UG) leningen.

Mutaties in Leningenportefeuille (UG)

Bedrag x 1.000 euro

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2018

345.102

3,75%

Bij: Nieuwe leningen

59.800

1,20%

Af: Reguliere aflossingen

14.139

3,67%

Af: Vervroegde aflossingen

Af: Renteaanpassing (oud percentage)

5.956

4,55%

Bij: Renteaanpassing (nieuw percentage)

5.956

0,99%

Stand per 31 december 2018

390.764

3,27%