Paragraaf 5: Financiering

Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen

Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de opgenomen (OG) leningen.

Mutaties in Leningenportefeuille (OG)

Bedrag x 1.000 euro

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2018

1.222.814

2,86%

Bij: Nieuwe leningen

183.000

1,28%

Af: Reguliere aflossingen

49.459

3,35%

Af: Vervroegde aflossingen

0

p.m.

Af: Renteaanpassing (oud percentage)

5.956

4,55%

Bij: Renteaanpassing (nieuw percentage)

5.956

0,99%

Stand per 31 december 2018

1.356.355

2,59%

Het betreft hier de totale portefeuille opgenomen leningen van de gemeente Groningen, dus inclusief de aan derden door te verstrekken gematchte leningen.