Programma 6: Cultuur

Deelprogramma 6.1: Culturele infrastructuur

Met dit deelprogramma willen we optimale voorwaarden creëren voor cultuur. We werken samen met de culturele instellingen om samen de culturele diversiteit en kwaliteit in Groningen te versterken. De volgende vier strategieën dragen bij aan het versterken van onze culturele infrastructuur.

  • Ruim baan voor talent;
  • Een sterke basis en ruimte voor vernieuwing;
  • Nieuwe verbindingen leggen;
  • Overal cultuur.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald

 2018

Positie gemeente Groningen in Atlas voor Gemeenten

-

Top 5

7*

Aantal instellingen dat onder verscherpt toezicht is gesteld

3

3

*De provincie Groningen stond in 2018 op de eerste plaats van de Regionale Cultuurindex.

.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 32.079

67,8 %

Baten

€ 12.924

100,0 %