Programma 6: Cultuur

6.1.3 Nieuwe verbindingen leggen

Het aangaan van verbindingen is de kracht van cultuurstad Groningen. De Kunstraad constateert dat hierin stappen worden gezet. Instellingen gaan samenwerkingen aan met andere (maatschappelijke) partners om een interessanter aanbod te bieden. We willen kunst en cultuur nog meer verbinden met de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad. Voor deze verbindingen zoeken we de samenwerking op, in stedelijk, regionaal én noordelijk verband en met het bedrijfsleven. We promoten cultuur als onderdeel van een goed vestigingsklimaat en ‘Citymarketing’. Daarnaast dragen wij via onze netwerken bij aan het hervormen van het landelijk cultuurbestel.

Wat wilden we bereiken in 2018?

 • We wilden binnen de gemeente Groningen cultuur aan andere beleidsterreinen verbinden zoals stadsontwikkeling en het sociaal domein;
 • We wilden intensiever samenwerken met het bedrijfsleven;
 • We hebben cultuur gepromoot als belangrijke bijdrage aan het creëren van een goed vestigingsklimaat en zien cultuur als basis-ingrediënt voor ‘city marketing’;
 • We intensiveerden de culturele samenwerking in Noord-Nederland via 'We the North';
 • Wij waren ons bewust van de waarde van Leeuwarden-Fryslân 2018 voor het Noorden en sloten hier actief bij aan.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 •  In 2018 hebben we op verschillende terreinen nieuwe verbindingen gelegd. Het project De Wijk De Wereld heeft in Selwerd en Paddepoel als aanjager gewerkt voor de verbinding met wijkgericht werken en het sociaal domein. Bij de ontwikkeling van het park in Meerstad heeft een kunstenaar integraal meegewerkt aan het ontwerp, waardoor kunst en landschap één worden. Zie ook paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken ;
 • Er is een integrale aanpak vanuit cultuur en stadsontwikkeling voor stadsvernieuwing en grote stedelijke projecten;
 • Marketing Groningen werkt sinds eind 2018 aan een nieuwe integrale strategie voor bezoekers, bewoners, bedrijven en 'brains' (studenten/talenten) waar cultuur onderdeel van is. De ontwikkeling van de cultuurpas is vertraagd door de hoge kosten van de onderliggende techniek;
 • We ondersteunen de website Here & Now met informatie over cultuur voor internationals;  
 • Groninger museum, Grid, Nederlands Stripmuseum, Noordelijk Scheepvaartmuseum en het Universiteitsmuseum organiseerden voor de 2de keer met groot succes de Groninger Museumnacht 2018 . Met zo’n 3500 bezoekers was de cultuurnacht weer uitverkocht, met een opvallend hoog aantal kinderen en buitenlandse studenten;
 • De samenwerking binnen We the North is verder uitgebouwd. Op 31 oktober hebben we het Noordelijke Regioprofiel aangeboden aan de minister, waarmee we inzetten op een sterkere verbinding tussen het landelijke, regionale en lokale beleid. Daarnaast voeren we lopende het programma We the North uit met experimenten op het gebied van talentontwikkeling, cultuureducatie en cultuur voor ouderen;
 • Tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad hebben we in de tijdelijke Culturele Groningse Ambassade beeldende kunst-talent uit de gemeente een podium gegeven.

Conclusie

Cultuur is steeds meer onderdeel van een integrale aanpak. Er wordt vanaf de start van een project samengewerkt met andere domeinen, waarbij anderen ons ook steeds beter weten te vinden. Dit zorgt ervoor dat cultuur meer zichtbaar is. Groningen was vertegenwoordigd in het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. We werken verder aan de cultuurpas om specifieke cultuurmarketing te realiseren.  

ga terug