Programma 6: Cultuur

6.1.5 Evenementen

Groningen is een bijzondere gemeente om in te wonen, te werken en te verblijven. Een aantrekkelijke gemeente voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Het diverse aanbod aan evenementen maakt van Groningen een levendige gemeente en een aantrekkelijke bestemming om te bezoeken. In het evenementenbeleid zoeken we naar een goede balans tussen een levendige stad en een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken.  Samen met partners organiseren we meer regie op het aanbod van grote evenementen. Daarnaast hebben we gericht locatiebeleid voor de belangrijkste locaties in de gemeente.

Wij willen dat Groningen haar sterke positie als evenementenstad in stand houdt. Groningen heeft een eigen gezicht en is ook voor buitenstaanders een jonge, eigenzinnige stad met veel aandacht voor cultuur. Met onze historische binnenstad en de aanwezigheid van grote kennisinstellingen hebben we veel te bieden voor organisatoren van evenementen. Wij willen dat evenementen meer bijdragen aan een herkenbaar profiel van Groningen. Evenementenbeleid en citymarketing zijn sterk aan elkaar verbonden.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald

2017

Beoogd
2018

Behaald
2018

Aantal evenementen 200 - 1.000 bezoekers

95

160

104

Aantal evenementen 1.000 - 2.000 bezoekers

41

70

37

Aantal evenementen 2.000 - 25.000 bezoekers

21

25

26

Aantal evenementen meer dan 25.000 bezoekers

3

3

5

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen (totaal)

324

195

198

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - overige evenementenlocaties

29

30

35

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Binnenstad

48

10

37*

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Stadspark

130

80

33

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Kardinge

17

20

2

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Rode Haan

13

10

6

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Suikerunieterrein

66

45

85*

* Het aantal meldingen geluidsoverlast op het Suikerunieterrein en in de binnenstad is licht hoger dan onze ambitie. Wij hebben deze ambitie scherp gesteld en spannen ons maximaal in om het aantal meldingen over geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. De afgelopen jaren zien wij dat het aantal meldingen hoger ligt dan onze ambitie. Dit wordt verklaard door enkele evenementen.

Wat wilden we bereiken in 2018?

Wij wilden werken aan de doorontwikkeling van ons strategisch evenementenbeleid en blijven sturen op een kwalitatief en gevarieerd evenementenprogramma. In 2018 wilden we het evenementenbeleid evalueren. Ten aanzien van de volksfeesten streefden we naar een inspirerend en gevarieerd programma rond Koningsdag en 28 augustus, vanuit een meer professionele structuur.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben in 2018 een ruim en gevarieerd aanbod in onze stad gefaciliteerd;
  • We gebruiken het volgende afwegingskader: een kwalitatief goed en gevarieerd evenementenprogramma met voor ieder wat wils, dat bijdraagt aan de programmering van onze stad en evenwichtig wordt verspreid over onze evenementenlocaties;
  • We hebben het strategisch evenementenbeleid geëvalueerd ten aanzien van geluidsnormen. Dit hebben we gedaan aan de hand van vergelijkend onderzoek naar geluidsnormen. De uitkomsten hebben we gerelateerd aan ons strategisch evenementenbeleid en de locatieprofielen;
  • We hebben ons vergunningsverleningsproces verder geoptimaliseerd. Onze aandacht ging uit naar afstemming tussen vergunningenbeleid en evenementenbeleid, coördinatie en handhaving van het draagvlak in de stad;
  • De viering van Koningsnacht en Koningsdag 2018 was er een divers programma voor een breed publiek met een bijzondere ontvangst van de Koninklijke familie. We hebben de professionaliseringsslag van Koningsdag 2018 doorgezet, onder meer in de kaders voor Koningsdag 2019;
  • We hebben evenementorganisatoren verder begeleid in een traject voor het verduurzamen van evenementen.

Conclusie

Groningen behoudt haar sterke positie in de top van de evenementensteden in Nederland. De brede en gevarieerde evenementenprogrammering draagt bij aan onze cultureel bruisende stad waar iedereen zich thuis voelt. We blijven ons inzetten om onze positie als evenementenstad te handhaven en waar mogelijk te verstevigen; waarbij we de leefbaarheid voor alle inwoners in het oog blijven houden. In 2019 evalueren we ons Strategisch Evenementenbeleid en blijven we ons inspannen om de ervaren overlast van evenementen verder terug te dringen. We blijven investeren in een goede samenwerking, van aanvraagprocedure  tot evaluatie van evenementen, zodat we Groningen verder kunnen positioneren als een gemeente waar het goed toeven is.

ga terug